FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 47k
11.4.2018
PE621.588v01-00
 
B8-0216/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stöd till kristna i världen


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om stöd till kristna i världen  
B8‑0216/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt det globala indexet över förföljelsen av kristna, som tagits fram av den icke-statliga organisationen Open Doors, utsätts över 215 miljoner kristna i världen dagligen för våld och övergrepp på grund av sin tro.

B.  Mellan den 1 november 2016 och den 31 oktober 2017 dödades över tre tusen kristna i världen, offer för intolerans, framför allt i Asien och Afrika.

C.  Skyddet av religions- och trosfriheten är en av EU:s prioriteringar och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har flera gånger bekräftat EU:s åtagande på detta område.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka sina ansträngningar för att motverka upptrappningen av våldet och övergreppen mot kristna i EU och i världen.

2.  Europaparlamentet kräver stränga åtgärder mot regimer som är fientliga mot den kristna religionen, i syfte att få stopp på morden och tvångsförflyttningarna av tusentals kristna.

3.  Europaparlamentet vill främja respekten för den kristna tron med hjälp av informations- och kommunikationskampanjer.

Senaste uppdatering: 27 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy