Návrh usnesení - B8-0219/2018Návrh usnesení
B8-0219/2018

NÁVRH ROZHODNUTÍ o jmenování Rachidy Datiové do výběrové komise uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

26.4.2018 - (2018/2032(INS))

předložený v souladu s článkem 197 jednacího řádu

Claude Moraes za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci  

Postup : 2018/2032(INS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0219/2018
Předložené texty :
B8-0219/2018
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B8-0219/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu o jmenování Rachidy Datiové do výběrové komise uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017,

kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
(2018/2032(INS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce,

–  s ohledem na svůj jednací řád,

A.  vzhledem k tomu, že Rachida Datiová splňuje podmínky stanovené v čl. 14 odst. 3 výše zmíněného nařízení;

1.  navrhuje, aby byla Rachida Datiová jmenována členkou uvedené výběrové komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

Poslední aktualizace: 27. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí