Resolutsiooni ettepanek - B8-0219/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0219/2018

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS Rachida Dati määramise kohta nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõikes 3 osutatud valikukomisjoni liikmeks

26.4.2018 - (2018/2032(INS))


Claude Moraes kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel  

Menetlus : 2018/2032(INS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0219/2018
Esitatud tekstid :
B8-0219/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0219/2018

Euroopa Parlamendi otsus Rachida Dati määramise kohta nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõikes 3 osutatud valikukomisjoni

liikmeks
(2018/2032(INS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorda,

A.  arvestades, et Rachida Dati vastab eelnimetatud määruse artikli 14 lõikes 3 sätestatud tingimustele;

1.  teeb ettepaneku määrata Rachida Dati valikukomisjoni liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

 

Viimane päevakajastamine: 27. aprill 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika