Propunere de rezoluţie - B8-0219/2018Propunere de rezoluţie
B8-0219/2018

PROPUNERE DE DECIZIE referitoare la numirea lui Rachida Dati ca membră a juriului menționat la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)

26.4.2018 - (2018/2032(INS))


Claude Moraes în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne  

Procedură : 2018/2032(INS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0219/2018
Texte depuse :
B8-0219/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0219/2018

Decizia Parlamentului European referitoare la numirea lui Rachida Dati ca membră a juriului instituit în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017

de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)
(2018/2032(INS))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017
de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO),

–  având în vedere Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Rachida Dati îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul (3) din regulamentul menționat mai sus,

1.  propune ca Rachida Dati să fie numită membră a juriului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 27 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate