RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 230kWORD 47k
25.4.2018
PE621.597v01-00
 
B8-0223/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


neonikotinoide sisaldavate pestitsiidide keelustamise kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek neonikotinoide sisaldavate pestitsiidide keelustamise kohta  
B8-0223/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 191,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 1. märtsil 2018 vastu võetud Euroopa Parlamendi algatusraportis kutsutakse üles keelustama neonikotinoide sisaldavad pestitsiidid olenevalt laborikatsetest ja avamaa katsetest, mille kohta on aga teada, et neid tehakse liiga vähe, ning seega lükkub täielik keelustamine edasi;

B.  arvestades, et 2015. aastal kinnitas EFSA, et kõnealuste pestitsiidide kasutamine lehtede pritsimiseks kujutab endast ohtu mesilastele, ning et 28. veebruaril 2018 kinnitas amet suurt ohtu kolme neonikotinoidi puhul, mille suhtes on praegu ELis kehtestatud kasutuspiirangud;

C.  arvestades, et kasvuhoonetes kasutatavad neonikotinoidid võivad küll olla mesilastele vähem ohtlikud, kuid püsivad aastaid pinnases ja vees ning kujutavad seega endast ohtu;

D.  arvestades, et neonikotinoidide sobimatu ja ebaseadusliku kasutamise vältimiseks ning mesilaste arvukuse vähenemise peatamiseks on hädavajalik üldine keelustamine;

1.  ergutab komisjoni keelustama viivitamata ja eranditeta kõik neonikotinoidid, et kaitsta mesilaspopulatsioone.

Viimane päevakajastamine: 14. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika