PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 232kWORD 47k
25.4.2018
PE621.597v01-00
 
B8-0223/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


neonikotinoideja sisältävien torjunta-aineiden kieltämisestä


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys neonikotinoideja sisältävien torjunta-aineiden kieltämisestä  
B8‑0223/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 191 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että se kehotti 1. maaliskuuta 2018 hyväksymässään, EU:n mehiläishoitoalaa koskevassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä kieltämään neonikotinoideja sisältävät torjunta-aineet sekä laboratorioanalyysien että kenttäkokeiden perusteella, vaikkakin kenttäkokeita katsotaan tehtävän liian vähän, mikä viivästyttää maailmanlaajuisen kiellon käyttöönottoa;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti vuonna 2015, että lehtisumutteena levitettävien torjunta-aineiden käyttö aiheutti vaaraa mehiläisille, ja että se totesi 28. helmikuuta 2018, että kolmeen neonikotinoidiin, joiden käyttöä tällä hetkellä rajoitetaan EU:ssa, liittyi ”korkea” riski;

C.  ottaa huomioon, että kasvihuoneissa käytettävät neonikotinoidit ovat vähemmän vaarallisia mehiläisille, mutta ne kertyvät vuosikausiksi maaperään ja veteen, mikä taas aiheuttaa vaaraa;

D.  katsoo, että neonikotinoidien epäasianmukaisen ja laittoman käytön estämiseksi sekä mehiläiskuolemien pysäyttämiseksi kyseisten aineiden käyttö on pikaisesti kiellettävä kokonaan;

1.  kehottaa komissiota kieltämään viipymättä ja poikkeuksetta kaikki neonikotinoidit mehiläiskantojen suojelemiseksi.

Päivitetty viimeksi: 8. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö