PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 47k
25.4.2018
PE621.597v01-00
 
B8-0223/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakazu stosowania pestycydów neonikotynoidowych


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu stosowania pestycydów neonikotynoidowych  
B8‑0223/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 191 TFUE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego dotyczącym unijnego sektora pszczelarskiego, przyjętym w dniu 1 marca 2018 r., uzależnia się wprowadzenie zakazu stosowania pestycydów neonikotynoidowych od badań laboratoryjnych, a także od badań terenowych, chociaż uznaje się, że liczba tych ostatnich jest zbyt mała, co opóźnia wprowadzenie ogólnego zakazu;

B.  mając na uwadze, że w 2015 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził, że stosowanie tych pestycydów w postaci oprysków dolistnych stanowi zagrożenie dla pszczół i że w dniu 28 lutego 2018 r. urząd ten potwierdził wysoki stopień ryzyka w przypadku trzech neonikotynoidów, które są obecnie objęte ograniczeniami użytkowania na obszarze UE;

C.  mając na uwadze, że neonikotynoidy stosowane w szklarniach, jeżeli są one mniej niebezpieczne dla pszczół, utrzymują się przez wiele lat w glebie i w wodzie, co stanowi zagrożenie;

D.  mając na uwadze, że w celu uniknięcia niewłaściwego lub nielegalnego stosowania tych substancji oraz w celu powstrzymania spadku populacji pszczół, wprowadzenie ogólnego zakazu jest absolutną koniecznością;

1.  zachęca Komisję do wprowadzenia ze skutkiem natychmiastowym całkowitego zakazu wszystkich neonikotynoidów w celu ochrony populacji pszczół.

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności