PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 47k
25.4.2018
PE621.597v01-00
 
B8-0223/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la interzicerea pesticidelor neonicotinoide


Mireille D’Ornano

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la interzicerea pesticidelor neonicotinoide  
B8‑0223/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 191 din TFUE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European referitor la sectorul apicol din UE, adoptat la 1 martie 2018, condiționează interzicerea pesticidelor neonicotinoide de teste de laborator dar și de teste pe teren, care sunt considerate prea puține la număr, întârziind, astfel, decizia de interzicere globală;

B.  întrucât, în 2015, EFSA a confirmat că utilizarea acestor pesticide sub formă de pulverizare foliară constituie un risc pentru albine și că, la 28 februarie 2018, Agenția a confirmat riscul „ridicat” în cazul a trei neonicotinoide care fac în prezent obiectul unor restricții de utilizare în UE;

C.  întrucât neonecotinoidele utilizate în sere, chiar dacă sunt mai puțin periculoase pentru albine, rămân mai mult timp în sol și apă, fapt ce constituie un pericol;

D.  întrucât, pentru a se evita orice utilizare abuzivă sau ilegală a acestor substanțe și în scopul de a opri declinul albinelor, interzicerea globală este o urgență absolută;

1.  încurajează Comisia să interzică fără întârziere și fără vreo derogare toate neonicotinoidele pentru a proteja populațiile de albine.

Ultima actualizare: 14 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate