Förslag till resolution - B8-0223/2018Förslag till resolution
B8-0223/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förbud mot bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider

25.4.2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Mireille D’Ornano

B8‑0223/2018

Förslag till Europaparlamentets resolution om förbud mot bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 191 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet menar i sitt initiativbetänkande om biodlingssektorn i EU, som antogs den 1 mars 2018, att ett förbud mot bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider förutsätter laboratorieanalyser och fälttester, men att det inte gjorts tillräckligt med fälttester, vilket lett till att ett totalt förbud försenats.

B.  Efsa bekräftade 2015 att användningen av bekämpningsmedel i form av bladsprutning utgjorde en risk för bin, och den 28 februari 2018 bekräftade myndigheten att tre neonikotinoider, vars användning i EU för närvarande begränsas, innebär hög risk.

C.  De neonikotinoider som används i växthus är förvisso mindre farliga för bin, men de finns kvar i mark och vatten i många år, vilket utgör en fara.

D.  För att dels undvika att dessa ämnen missbrukas eller används illegalt, dels stoppa minskningen av antalet bin, är det extremt brådskande att införa ett allmänt förbud.

1.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att skyndsamt och undantagslöst förbjuda alla neonikotinoider för att skydda bisamhällena.

Senaste uppdatering: 8 maj 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy