Предложение за резолюция - B8-0225/2018Предложение за резолюция
B8-0225/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно изборите във Венесуела

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Естебан Гонсалес Понс, Луис де Грандес Паскуал, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Кристиан Дан Преда, Дейвид Макалистър, Иван Щефанец, Лоренцо Чеза, Клаудия Монтейру де Агиар, Туне Келам, Яромир Щетина   от името на групата PPE
Чарлз Танък, Рафаеле Фито, Анна Елжбета Фотига, Ружа Томашич, Моника Маковей, Валдемар Томашевски, Яна Житнянска от името на групата ECR
Хавиер Нарт, Беатрис Бесера Бастеречеа от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0225/2018

Процедура : 2018/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0225/2018
Внесени текстове :
B8-0225/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0225/2018

Резолюция на Европейския парламент относно изборите във Венесуела

(2018/2695(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид многобройните си резолюции относно Венесуела, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението във Венесуела[1], от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната опозиция във Венесуела[2] и от 12 март 2015 г.[3], 8 юни 2016 г.[4], 27 април 2017 г.[5] и 8 февруари 2018 г.[6] относно положението във Венесуела,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид декларациите на „Групата от Лима“ от 23 януари 2018 г. и 14 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 13 ноември 2017 г. и 22 януари 2018 г.,

–  като взе предвид декларацията от 26 януари 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) във връзка с последните събития във Венесуела,

–  като взе предвид изявлението от 8 февруари 2018 г. на прокурора на Международния наказателен съд, г-жа Фату Бенсуда,

–  като взе предвид декларацията от 19 април 2018 г. на ЗП/ВП относно положението във Венесуела,

–  като взе предвид декларацията от 20 април 2018 г. на Организацията на американските държави (ОАД) относно влошаването на хуманитарната ситуация във Венесуела,

–  като взе предвид изявлението от 23 април 2018 г. на Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че предсрочните президентски избори, свикани от международно непризнатото Национално учредително събрание и одобрени от Националния избирателен съвет (НИС), понастоящем са насрочени за 20 май 2018 г.; като има предвид, че НИС взе решение да ограничи едновременното участие в местните и регионалните избори на партиите, които представят кандидати на президентските избори;

Б.  като има предвид, че на 25 януари 2018 г. Върховният съд на Венесуела постанови изключването на „Mesa de la Unidad Democrática“ (Коалиция на демократичното единство), коалиция от опозиционни партии, от участие в президентските избори, което представлява сериозно нарушение на принципа на справедливи избори, като забранява на опозиционните кандидати да се състезават свободно и при равни условия на изборите;

В.  като има предвид, че не са изпълнени условията за провеждането на надеждни, прозрачни и приобщаващи избори, както стана ясно по време на преговорите в Санто Доминго, където правителството на Венесуела и опозицията не успяха да постигнат споразумение; като има предвид, че международните демократични организации, включително Европейският съюз, отхвърлиха поканата да наблюдават подобен незаконосъобразен изборен процес;

Г.  като има предвид, че на 13 ноември 2017 г. Съветът на Европейския съюз реши да приеме оръжейно ембарго срещу Венесуела и забрана на свързаните с оръжията материали, които могат да бъдат използвани за вътрешни репресии; като има предвид, че на 22 януари 2018 г. Съветът на Европейския съюз реши с единодушие да наложи санкции срещу седем граждани на Венесуела, които заемат публични длъжности, под формата на ограничителни мерки, като например забрани за пътуване и замразяване на активи, в отговор на неспазването на демократичните принципи;

Д.  като има предвид, че последните събития във Венесуела предизвикват все по-голяма поляризация и влошаване на положението с правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че Венесуела е изправена пред безпрецедентна политическа, социална, икономическа и хуманитарна криза, която доведе до много смъртни случаи;

1.  категорично отхвърля решението на международно непризнатото Национално учредително събрание, одобрено от Националния избирателен съвет, за провеждане на предсрочни президентски избори, които понастоящем са насрочени за 20 май 2018 г.; призовава за незабавното им прекратяване, докато не бъдат изпълнени необходимите условия за провеждането на честни, прозрачни и приобщаващи избори;

2.  настоява, че ЕС ще признае само избори, които са основани на реалистичен изборен график, договорен в контекста на националния диалог с всички заинтересовани участници и политически партии, при спазване на равни, справедливи и прозрачни условия за участие, включително вдигане на забраните, наложени на политическите опоненти, освобождаване на политически затворници, балансиран състав на един безпристрастен Националния избирателен съвет и наличието на достатъчно гаранции, включително мониторинг от независими международни наблюдатели;

3.  призовава незабавно да бъдат насрочени избори, които изпълняват всички международни стандарти и са в пълно съответствие с критериите на Организацията на американските държави; подчертава, че законното правителство, което бъде установено в резултат от тези избори, трябва спешно да обърне внимание на настоящата икономическа и социална криза във Венецуела и да работи за национално помирение в страната;

4.  припомня, че при сегашните обстоятелства Европейският парламент няма да признае изборите, проведени съгласно описания незаконосъобразен процес; във връзка с това призовава Европейския съюз, Организацията на американските държави и „Групата от Лима“ да действат с единна и координирана позиция;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, правителството и Националното събрание на Боливарска република Венесуела, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и генералния секретар на Организацията на американските държави.

 

Последно осъвременяване: 3 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност