Eljárás : 2018/2695(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0225/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0225/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/05/2018 - 7.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0199

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 265kWORD 50k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0225/2018
2.5.2018
PE621.599v01-00
 
B8-0225/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai választásokról (2018/2695(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, Jaromír Štětina a PPE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská az ECR képviselőcsoport nevében
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai választásokról (2018/2695(RSP))  
B8-0225/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Venezueláról szóló számos állásfoglalására, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i(1), valamint a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i(2), továbbá a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i(3), 2016. június 8-i(4), 2017. április 27-i(5) és 2018. február 8-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel az „El Grupo de Lima” 2018. január 23-i és 2018. február 14-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Tanács 2017. november 13-i és 2018. január 22-i ülésének következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) a legutóbbi venezuelai fejleményekről szóló, 2018. január 26-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze, Fatou Bensouda 2018. február 8-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő a venezuelai helyzetről szóló, 2018. április 19-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ) az egyre romló venezuelai humanitárius helyzetről szóló, 2018. április 20-i nyilatkozatára,

–  tekintettel Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoportjának a venezuelai helyzetről szóló, 2018. április 23-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az előrehozott elnökválasztást, amelyet a nemzetközileg el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlés írt ki és az Országos Választási Tanács hagyott jóvá, 2018. május 20-án tartják; mivel az Országos Választási Tanács úgy döntött, hogy az egy időben zajló helyi és regionális választásokon való részvételt azokra a pártokra korlátozza, amelyek jelöltet állítanak az elnökválasztáson;

B.  mivel 2018. január 25-én a Venezuelai Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy kizárja az elnökválasztásból a Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ellenzéki koalíciót, ami súlyosan sérti az egyenlő választások elvét, és megakadályozza, hogy az ellenzéki jelöltek szabadon és egyenlő feltételek mellett induljanak a választásokon;

C.  mivel a hiteles, átlátható és inkluzív választásokra vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ahogyan azt a Santo Domingóban folytatott megbeszélések is egyértelművé tették, amelyek során a venezuelai kormány és az ellenzék nem tudott megállapodásra jutni; mivel a nemzetközi demokratikus szervek, köztük az Európai Unió, elutasították az ilyen illegitim választási folyamat megfigyelésére szóló meghívást;

D.  mivel 2017. november 13-án az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fegyverekre, valamint az azokhoz kapcsolódó, a belső elnyomás céljaira alkalmas felszerelésekre embargót hirdet Venezuela ellen; mivel 2018. január 22-én az Európai Unió Tanácsa egyhangúlag úgy határozott, hogy hét, hivatalos tisztséget betöltő venezuelai személlyel szemben a demokratikus elvek, a jogállamiság és a demokrácia be nem tartása miatt szankciókat szab ki, többek között utazási tilalmat és vagyoni eszközeik befagyasztását;

E.  mivel a közelmúltbeli venezuelai fejlemények további polarizálódáshoz és az emberi jogi helyzet, a demokrácia és a jogállamiság további romlásához vezetnek; mivel Venezuela mindeddig példátlan, számos halálos áldozatot követelő politikai, társadalmi, gazdasági és humanitárius válsággal néz szembe;

1.  határozottan elutasítja a nemzetközileg el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlés által hozott és az Országos Választási Tanács által jóváhagyott azon határozatot, hogy előrehozott elnökválasztást tartanak, amelynek időpontját 2018. május 20-ra tűzték ki; felszólít a választás azonnali felfüggesztésére mindaddig, amíg a hiteles, átlátható és inkluzív választásokra vonatkozó feltételek nem teljesülnek;

2.  kitart amellett, hogy az EU csak olyan választást fog elismerni, amelyet az összes érintett szereplő és politikai párt részvételével zajló nemzeti párbeszéd keretében elfogadott, reális választási menetrend alapján tartanak, egyenlő, tisztességes és átlátható részvételi feltételek mellett, beleértve a politikai ellenfelekre vonatkozó tilalmak feloldását és a politikai foglyok kiszabadítását, a pártatlan Országos Választási Tanács kiegyensúlyozott összetételét, a megfelelő garanciák meglétét, és a független nemzetközi megfigyelők általi megfigyelést;

3.  kéri, hogy haladéktalanul írjanak ki olyan választásokat, amelyek valamennyi nemzetközi előírásnak megfelelnek, teljes összhangban az Amerikai Államok Szervezetének kritériumaival; hangsúlyozza, hogy az ilyen választások eredményeként létrejövő legitim kormánynak sürgősen foglalkoznia kell a venezuelai gazdasági és szociális válsággal, valamint elő kell segítenie az országon belüli nemzeti megbékélést;

4.  emlékeztet arra, hogy a jelenlegi körülmények között az Európai Parlament nem fogja elismerni az ilyen törvénytelen folyamat eredményeként megtartott választásokat; e tekintetben felhívja az Európai Uniót, az Amerikai Államok Szervezetét és az „El Grupo de Lima” csoportot, hogy egységes és összehangolt álláspontot képviseljen;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

(1)

HL C 285., 2017.8.29., 145. o.

(2)

HL C 294., 2016.8.12., 21. o.

(3)

HL C 316., 2016.8.30., 190. o.

(4)

HL C 86., 2018.3.6., 101. o.

(5)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0200.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0041.

Utolsó frissítés: 2018. május 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat