Postopek : 2018/2695(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0225/2018

Predložena besedila :

B8-0225/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/05/2018 - 7.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0199

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 326kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0225/2018
2.5.2018
PE621.599v01-00
 
B8-0225/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o volitvah v Venezueli (2018/2695(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, Jaromír Štětina v imenu skupine PPE
Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR
Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o volitvah v Venezueli (2018/2695(RSP))  
B8-0225/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih številnih resolucij o razmerah v Venezueli, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli(1), z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli(2) ter z dne 12. marca 2015(3), 8. junija 2016(4), 27. aprila 2017(5) in 8. februarja 2018(6) o razmerah v Venezueli,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju izjav skupine iz Lime z dne 23. januarja 2018 in 14. februarja 2018,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. novembra 2017 in 22. januarja 2018,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 26. januarja 2018 o najnovejših dogodkih v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča Fatue Bensuda z dne 8. februarja 2018,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice z dne 19. aprila 2018 o razmerah v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave Organizacije ameriških držav z dne 20. aprila 2018 o vse slabših humanitarnih razmerah v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave svoje skupine za podporo demokraciji in usklajevanje volitev z dne 23. aprila2018,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker naj bi predčasne predsedniške volitve, ki jih je zahtevala mednarodno nepriznana narodna ustavodajna skupščina, državni volilni svet pa potrdil, potekale 20. maja 2018; ker je ta svet sklenil, da bo tistim strankam, ki bodo predstavile kandidate za predsedniške volitve, omejil udeležbo na sočasnih lokalnih in regionalnih volitvah;

B.  ker je venezuelsko vrhovno sodišče 25. januarja 2018 sklenilo izključiti koalicijo opozicijskih strank z imenom Mesa de la Unidad Democrática iz predsedniških volitev, kar je huda kršitev načela poštenih volitev, saj kandidatom opozicije preprečuje, da bi svobodno in enakopravno sodelovali na njih;

C.  ker pogoji za verodostojne, pregledne in vključujoče volitve niso izpolnjeni, kar se je izkazalo med pogovori v Santo Domingu, kjer venezuelska vlada in opozicija nista dosegli sporazuma; ker so mednarodni demokratični organi, vključno z Evropsko unijo, zavrnili povabilo, naj se udeležijo tega nelegitimnega volilnega procesa;

D.  ker je Svet Evropske unije 13. novembra 2017 sklenil uvesti embargo na izvoz orožja v Venezuelo in prepoved za sorodni material, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za notranjo represijo; ker je 22. januarja 2018 soglasno sklenil, da bo zaradi nespoštovanja demokratičnih načel sedmim venezuelskim posameznikom, ki zasedajo uradne položaje, naložil restriktivne sankcije, kot sta prepoved potovanja in zamrznitev premoženja;

E.  ker so nedavni dogodki v Venezueli povzročili nadaljnjo polarizacijo in poslabšanje stanja človekovih pravic, demokracije in pravne države; ker se Venezuela spopada s politično, družbeno, gospodarsko in humanitarno krizo brez primere, zaradi katere umira veliko ljudi;

1.  odločno zavrača odločitev mednarodno nepriznane narodne ustavodajne skupščine, ki jo je podprl državni volilni svet, da se izvedejo predčasne predsedniške volitve, ki naj bi potekale 20. maja 2018; poziva, da se volitve nemudoma odložijo, dokler ne bodo izpolnjeni potrebni pogoji za to, da bodo lahko potekale verodostojno, pregledno in vključujoče;

2.  vztraja, da bo EU priznala le volitve, ki bodo potekale po izvedljivem volilnem koledarju, o katerih se bodo dogovorili vsi pomembni subjekti in politične stranke v nacionalnem dialogu in na katerih bodo spoštovani enaki, pravični in pregledni pogoji sodelovanja, vključno z odpravo prepovedi za politične nasprotnike, izpustitvijo političnih zapornikov, uravnoteženo sestavo nacionalnega volilnega sveta in zadostnimi jamstvi (npr. spremljanje neodvisnih mednarodnih opazovalcev);

3.  poziva, da se nemudoma razpišejo volitve, ki bodo izpolnjevale vse mednarodne standarde in bodo povsem v skladu z merili Organizacije ameriških držav; poudarja, da se mora legitimna vlada, ki bo sestavljena po teh volitvah, takoj posvetiti gospodarski in socialni krizi v Venezueli in si prizadevati za narodno spravo v državi;

4.  poudarja da v sedanjih okoliščinah Evropski parlament ne bo priznal volitev, ki bodo potekale po nelegitimnem volilnem postopku; v zvezi s tem poziva Evropsko unijo, Organizacijo ameriških držav in skupino iz Lime, naj ukrepajo enotno in usklajeno;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

(1)

UL C 285, 29.8.2017, str. 145.

(2)

UL C 294, 12.8.2016, str. 21.

(3)

UL C 316, 30.8.2016, str.190.

(4)

UL C 86, 6.3.2018, str. 101.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0200.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0041.

Zadnja posodobitev: 3. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov