Predlog resolucije - B8-0225/2018Predlog resolucije
B8-0225/2018

  PREDLOG RESOLUCIJE o volitvah v Venezueli

  2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, Jaromír Štětina v imenu skupine PPE
  Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR
  Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0225/2018

  Postopek : 2018/2695(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0225/2018
  Predložena besedila :
  B8-0225/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0225/2018

  Resolucija Evropskega parlamenta o volitvah v Venezueli

  (2018/2695(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih številnih resolucij o razmerah v Venezueli, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli[1], z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli[2] ter z dne 12. marca 2015[3], 8. junija 2016[4], 27. aprila 2017[5] in 8. februarja 2018[6] o razmerah v Venezueli,

  –  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

  –  ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

  –  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

  –  ob upoštevanju izjav skupine iz Lime z dne 23. januarja 2018 in 14. februarja 2018,

  –  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. novembra 2017 in 22. januarja 2018,

  –  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 26. januarja 2018 o najnovejših dogodkih v Venezueli,

  –  ob upoštevanju izjave tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča Fatue Bensuda z dne 8. februarja 2018,

  –  ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice z dne 19. aprila 2018 o razmerah v Venezueli,

  –  ob upoštevanju izjave Organizacije ameriških držav z dne 20. aprila 2018 o vse slabših humanitarnih razmerah v Venezueli,

  –  ob upoštevanju izjave svoje skupine za podporo demokraciji in usklajevanje volitev z dne 23. aprila2018,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker naj bi predčasne predsedniške volitve, ki jih je zahtevala mednarodno nepriznana narodna ustavodajna skupščina, državni volilni svet pa potrdil, potekale 20. maja 2018; ker je ta svet sklenil, da bo tistim strankam, ki bodo predstavile kandidate za predsedniške volitve, omejil udeležbo na sočasnih lokalnih in regionalnih volitvah;

  B.  ker je venezuelsko vrhovno sodišče 25. januarja 2018 sklenilo izključiti koalicijo opozicijskih strank z imenom Mesa de la Unidad Democrática iz predsedniških volitev, kar je huda kršitev načela poštenih volitev, saj kandidatom opozicije preprečuje, da bi svobodno in enakopravno sodelovali na njih;

  C.  ker pogoji za verodostojne, pregledne in vključujoče volitve niso izpolnjeni, kar se je izkazalo med pogovori v Santo Domingu, kjer venezuelska vlada in opozicija nista dosegli sporazuma; ker so mednarodni demokratični organi, vključno z Evropsko unijo, zavrnili povabilo, naj se udeležijo tega nelegitimnega volilnega procesa;

  D.  ker je Svet Evropske unije 13. novembra 2017 sklenil uvesti embargo na izvoz orožja v Venezuelo in prepoved za sorodni material, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za notranjo represijo; ker je 22. januarja 2018 soglasno sklenil, da bo zaradi nespoštovanja demokratičnih načel sedmim venezuelskim posameznikom, ki zasedajo uradne položaje, naložil restriktivne sankcije, kot sta prepoved potovanja in zamrznitev premoženja;

  E.  ker so nedavni dogodki v Venezueli povzročili nadaljnjo polarizacijo in poslabšanje stanja človekovih pravic, demokracije in pravne države; ker se Venezuela spopada s politično, družbeno, gospodarsko in humanitarno krizo brez primere, zaradi katere umira veliko ljudi;

  1.  odločno zavrača odločitev mednarodno nepriznane narodne ustavodajne skupščine, ki jo je podprl državni volilni svet, da se izvedejo predčasne predsedniške volitve, ki naj bi potekale 20. maja 2018; poziva, da se volitve nemudoma odložijo, dokler ne bodo izpolnjeni potrebni pogoji za to, da bodo lahko potekale verodostojno, pregledno in vključujoče;

  2.  vztraja, da bo EU priznala le volitve, ki bodo potekale po izvedljivem volilnem koledarju, o katerih se bodo dogovorili vsi pomembni subjekti in politične stranke v nacionalnem dialogu in na katerih bodo spoštovani enaki, pravični in pregledni pogoji sodelovanja, vključno z odpravo prepovedi za politične nasprotnike, izpustitvijo političnih zapornikov, uravnoteženo sestavo nacionalnega volilnega sveta in zadostnimi jamstvi (npr. spremljanje neodvisnih mednarodnih opazovalcev);

  3.  poziva, da se nemudoma razpišejo volitve, ki bodo izpolnjevale vse mednarodne standarde in bodo povsem v skladu z merili Organizacije ameriških držav; poudarja, da se mora legitimna vlada, ki bo sestavljena po teh volitvah, takoj posvetiti gospodarski in socialni krizi v Venezueli in si prizadevati za narodno spravo v državi;

  4.  poudarja da v sedanjih okoliščinah Evropski parlament ne bo priznal volitev, ki bodo potekale po nelegitimnem volilnem postopku; v zvezi s tem poziva Evropsko unijo, Organizacijo ameriških držav in skupino iz Lime, naj ukrepajo enotno in usklajeno;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in narodni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

  Zadnja posodobitev: 3. maj 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov