Propunere de rezoluţie - B8-0226/2018Propunere de rezoluţie
B8-0226/2018

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la alegerile prezidențiale din Venezuela

  2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

  depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo în numele Grupului S&D

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0225/2018

  Procedură : 2018/2695(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0226/2018
  Texte depuse :
  B8-0226/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0226/2018

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la alegerile prezidențiale din Venezuela

  (2018/2695(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

  –  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este parte,

  –  având în vedere Constituția Venezuelei,

  –  având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2017 și 22 ianuarie 2018,

  –  având în vedere numeroasele sale rezoluții referitoare la Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela[1], cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela[2], cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela[3], cea din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela[4], cea din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela[5], cea din 13 septembrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu America Latină[6], precum și ultima sa rezoluție din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela[7],

  –  având în vedere declarația din 19 aprilie 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în numele UE, privind situația din Venezuela, precum și comunicatul de presă publicat după reuniunea acestuia cu președintele Adunării naționale din Venezuela și cu reprezentanți ai principalelor partide de opoziție la 26 aprilie 2018,

  –  având în vedere declarația din 8 februarie 2018 a procuroarei Curții Penale Internaționale, doamna Fatou Bensouda,

  –  având în vedere declarația grupului „El Grupo de Lima” din 14 februarie 2018, 

  –  având în vedere declarația din 20 aprilie 2018 a Organizației Statelor Americane (OAS) referitoare la înrăutățirea situației umanitare din Venezuela,

  –  având în vedere decizia sa de a acorda în 2017 Premiul Saharov Opoziției Democratice din Venezuela,

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât, în ultima sa rezoluție referitoare la situația din Venezuela, adoptată în februarie 2018, au fost stabilite un set de condiții în vederea recunoașterii rezultatelor următoarelor alegeri prezidențiale din Venezuela, și anume: „un calendar electoral viabil, convenit în cadrul dialogului național, cu toți actorii relevanți și cu partidele politice, respectând condiții de participare egale, echitabile și transparente, inclusiv ridicarea interdicțiilor privind oponenți politici, fără prizonieri politici, și cu asigurarea că Consiliul electoral național are o componență echilibrată și este imparțial, precum și cu existența unor garanții suficiente, inclusiv printr-o monitorizare efectuată de observatori internaționali independenți”;

  B.  întrucât nu au fost îndeplinite aceste condiții pentru alegeri credibile, transparente și incluzive, astfel cum s-a demonstrat în cursul discuțiilor de la San Domingo, în cadrul cărora guvernul venezuelean și opoziția nu au reușit să ajungă la un acord; întrucât organisme democratice internaționale, inclusiv Uniunea Europeană, au refuzat invitația de a participa ca observatori la acest proces electoral nelegitim;

  C.  întrucât situația drepturilor omului, a democrației și a statului de drept din Venezuela continuă să se deterioreze; întrucât Venezuela se confruntă cu o criză politică, socială, economică și umanitară fără precedent, care a cauzat numeroase decese; întrucât organizarea de alegeri libere și corecte, cu toate garanțiile adecvate, și prevederea unei perioade de timp suficiente pentru pregătirea acestora sunt premise fundamentale pentru soluționarea numeroaselor probleme cu care se confruntă Venezuela; întrucât aproape 2 milioane de venezueleni au fugit din țară; întrucât țările gazdă întâmpină dificultăți tot mai mari în furnizarea de asistență și de servicii persoanelor care sosesc pe teritoriul lor;

  D.  întrucât ultimele evoluții din Venezuela cauzează și mai multă polarizare și duc la deteriorarea situației drepturilor omului, a democrației și a statului de drept; întrucât Venezuela se confruntă cu o criză politică, socială, economică și umanitară fără precedent, care a cauzat numeroase decese,

  1.  este preocupat de faptul că alegerile programate să aibă loc la 20 mai 2018 nu îndeplinesc criteriile necesare, cum ar fi pluralismul politic, democrația și statul de drept, pentru a garanta că acestea se desfășoară în mod corect și credibil; subliniază că aceste alegeri au fost organizate printr-o încălcare a constituției venezueliene de către Adunarea națională constituantă, un organism care nu este recunoscut de către UE; reamintește că, în condițiile actuale, Parlamentul European nu poate recunoaște alegerile care rezultă din acest proces electoral nelegitim;

  2.  subliniază că ajungerea la un acord între guvern și opoziție este singurul mod de a consolida procesul de normalizare a vieții politice a țării, depășind imensele diferențe sociale și criza politică gravă traversată de Venezuela în ultimii ani; consideră că cea mai bună opțiune ar fi aceea de a amâna alegerile programate pentru 20 mai și de a se așeza imediat la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord privind procedura electorală, cu participarea tuturor partidelor politice, privind data și privind garanțiile pentru un proces electoral nou, liber, transparent și egalitar în Venezuela;

  3.  invită atât guvernul, cât și opoziția să adopte fără întârziere un plan de stabilizare macroeconomică, împreună cu instituțiile financiare internaționale, pentru a aborda provocările multiple cu care se confruntă țara, cum ar fi criza umanitară provocată de hiperinflație și penuria de produse de bază și de medicamente; îndeamnă din nou guvernul din Venezuela să permită intrarea ajutorului umanitar în țară;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

   

  Ultima actualizare: 3 mai 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate