Предложение за резолюция - B8-0227/2018Предложение за резолюция
B8-0227/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венесуела

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Николаос Хундис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Елеонора Форенца, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Анхела Валина от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2018/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0227/2018
Внесени текстове :
B8-0227/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8‑0227/2018

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венесуела

(2018/2695(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид глава 1, член 1, параграф 2 от Устава на ООН от 1945 г. и заявената в него цел на ООН „да развива приятелски отношения между нациите, основани на зачитане принципа на равноправието и самоопределението на народите, и да взема други подходящи мерки за укрепване на всеобщия мир“,

–  като взе предвид принципа на ненамеса, определен в Устава на ООН,

–  като взе предвид член 1 от Международния пакт за граждански и политически права и член 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права, в които се заявява, че „всички народи имат право на самоопределение“ и че „по силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие“,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г.,

–  като взе предвид всички декларации от името на двата региона, приети от държавни и правителствени ръководители на срещите на високо равнище на ЕС и CELAC (Общността на латиноамериканските и карибските държави) от 1999 г. в Рио де Жанейро насам, включително декларацията от 27 януари 2013 г., в която подписалите я страни потвърждават своя ангажимент към всички цели и принципи, заложени в Устава на Организацията на обединените нации, и подкрепата си за всички усилия за запазване на суверенното равенство на всички държави и зачитането на тяхната териториална цялост и политическа независимост,

–  като взе предвид обявяването на Латинска Америка и Карибския басейн за зона на мир, договорено на срещите на високо равнище на CELAC на 28 и 29 януари 2014 г. в Хавана, Куба, през 2015 г. в Белен (Коста Рика) и през 2016 г. в Кито (Еквадор),

–  като взе предвид предишните изявления относно положението във Венесуела от Меркосур, Съюза на южноамериканските нации (UNASUR) и CELAC, по-конкретно декларациите, с които се отхвърлят едностранните принудителни мерки на САЩ срещу Боливарска република Венесуела,

–  като взе предвид предходните изявления на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Венесуела,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Венесуела,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че правителството на Боливарска република Венесуела осъди на няколко пъти външната намеса, дестабилизацията, кампаниите за дезинформация, манипулирането на общественото мнение и насилието, насърчавано от някои среди на опозицията срещу суверенитета, независимостта, мира и демократичната стабилност в страната и срещу венесуелския народ;

Б.  като има предвид, че ЕС направи няколко изявления, с които се целеше намеса и оказване на влияние върху вътрешното положение във Венесуела;

В.  като има предвид, че президентските избори, насрочени за 20 май, следва да се проведат при равни, справедливи и прозрачни условия под ръководството на балансиран Национален избирателен съвет и при наличието на достатъчни гаранции за всички участници, включително в присъствието на независими международни наблюдатели по покана на съответните венесуелски органи;

Г.  като има предвид провеждането на кръг от преговори, известен като Кръглата маса от Санто Доминго, между правителството на Венесуела и опозицията от декември 2017 г. до февруари 2018 г.; като има предвид, че тези преговори се проведоха под ръководството на президента на Доминиканската република Данило Медина с посредничеството на бившия ръководител на испанското правителство, Хосе Луис Родригес Сапатеро, и на министрите на външните работи на държавите от Латинска Америка;

Д.  като има предвид, че представители на опозицията се въздържа от подписване на окончателното споразумение, изготвено на Кръглата маса, въпреки че то беше одобрено от венесуелския президент Николас Мадуро;

Е.  като има предвид постигането на второ споразумение, под егидата на Националния избирателен съвет (CNE), от политическите партии и кандидатите за президент;

Ж.  като има предвид, че и двете споразумения съдържаха изискванията на опозиционните политически партии с разбирането, че много от тези изисквания, отдавна са част от системата от гаранции при избори и се прилагат от CNE;

1.  признава правото на гражданите на Венесуела да участват в насрочените за 20 май президентски избори в съответствие с техните вътрешни правила и процедури за провеждане на избори и с тяхната конституция, без външни условия и намеса;

2.  осъжда категорично продължаващата външна намеса и политическата, икономическата и социалната дестабилизация на Боливарска република Венесуела и осъжда също така вътрешната конфронтация и дестабилизация, насърчавана от някои среди на опозицията, подкрепяни от ЕС и САЩ;

3.  подчертава, че продължаването на следването на стратегия на намеса срещу суверенитета на Боливарска република Венесуела далеч не създава пространство за диалог и мир;

4.  настоява за диалог и разбирателството между страните;

5.  потвърждава отново правото на гражданите на Венесуела да решават, в условия на суверенитет и мир, своя път на развитие, без каквато и да било външна намеса или натиск;

6.  осъжда решението на САЩ и ЕС да продължат да налагат тежки икономически и финансови санкции на Венесуела и нейния народ;

7.  призовава политическите субекти извън Венесуела да избягват да използват положението в страната в полза на своите национални политически цели;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на правителството и органите на Боливарска република Венесуела, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и на латиноамериканските регионални органи, включително на Съюза на южноамериканските нации (UNASUR), Боливарския съюз за народите на нашата Америка (ALBA) и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC).

 

Последно осъвременяване: 3 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност