Πρόταση ψηφίσματος - B8-0227/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0227/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Νικόλαος Χουντής, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ángela Vallina εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2018/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0227/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0227/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0227/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

(2018/2695(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών του 1945, όπου δηλώνεται ότι σκοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι «να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στον σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης»,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους»,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί διπλωματικών σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη όλες τις διπεριφερειακές δηλώσεις που εγκρίθηκαν στις συνόδους κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και της CELAC (Κοινότητα Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής) μετά το Ρίο ντε Τζανέιρο το 1999, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης της 27ης Ιανουαρίου 2013, στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους σε όλους τους στόχους και τις αρχές που προβλέπονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη στήριξή τους σε όλες τις προσπάθειες για την προάσπιση της κυρίαρχης ισότητας όλων των κρατών και τον σεβασμό της εδαφικής τους ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας τους,

–  έχοντας υπόψη την ανακήρυξη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής σε ζώνη ειρήνης, η οποία συμφωνήθηκε στις συνόδους κορυφής της CELAC που πραγματοποιήθηκαν στην Αβάνα της Κούβας, στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2014, στη Μπελέν της Κόστα Ρίκα το 2015 και στο Κίτο του Ισημερινού το 2016,

–  έχοντας υπόψη τις παλαιότερες δηλώσεις των Mercosur, UNASUR και CELAC σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, ιδίως τις δηλώσεις με τις οποίες απορρίπτονται τα μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα των ΗΠΑ κατά της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τις παλαιότερες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας έχει καταγγείλει επανειλημμένα την εξωτερική ανάμειξη, την αποσταθεροποίηση, τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και τη βία που προωθούν ορισμένα τμήματα της αντιπολίτευσης κατά της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της δημοκρατικής σταθερότητας της χώρας και κατά του λαού της Βενεζουέλας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προβεί σε διάφορες δηλώσεις με στόχο να παρέμβει στην εσωτερική κατάσταση στη Βενεζουέλα και να την επηρεάσει·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνθήκες ισότητας, δικαιοσύνης και διαφάνειας, υπό την εποπτεία ισόρροπου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου και σε πλαίσιο επαρκών εγγυήσεων για όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανεξάρτητων διεθνών παρατηρητών μετά από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών της Βενεζουέλας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018, μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και της αντιπολίτευσης πραγματοποιήθηκε γύρος συνομιλιών, που είναι περισσότερο γνωστός ως «στρογγυλή τράπεζα του Σάντο Ντομίνγκο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Danilo Medina, πρωτοστάτησε στις διαπραγματεύσεις, με τη μεσολάβηση του πρώην προέδρου της ισπανικής κυβέρνησης, José Luis Rodríguez Zapatero, και υπουργών Εξωτερικών χωρών της Λατινικής Αμερικής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να υπογράψουν την τελική συμφωνία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της στρογγυλής τραπέζης, την οποία ενέκρινε, ωστόσο, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Nicolás Maduro·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι για την προεδρία, υπό την αιγίδα του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE), συνήψαν μια δεύτερη συμφωνία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο συμφωνίες περιέχουν απαιτήσεις για τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, πολλές εκ των οποίων είναι σαφές ότι αποτελούν προ πολλού μέρος του συστήματος διασφάλισης της ψηφοφορίας και εφαρμόζονται από το CNE εδώ και καιρό·

1.  αναγνωρίζει το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου, σύμφωνα με τους εσωτερικούς εκλογικούς κανόνες και διαδικασίες και το Σύνταγμα της χώρας του και χωρίς κανενός είδους όρους και ανάμειξη έξωθεν·

2.  καταδικάζει δριμύτατα τη συνεχιζόμενη εξωτερική ανάμειξη και τα μέτρα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης κατά της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, καθώς και την εσωτερική αντιπαράθεση και αποσταθεροποίηση που προάγουν ορισμένα τμήματα της αντιπολίτευσης τα οποία υποστηρίζονται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ·

3.  τονίζει ότι η συνεχιζόμενη εφαρμογή μιας στρατηγικής παρεμβατισμού κατά της κυριαρχίας της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας κάθε άλλο παρά δημιουργεί πλαίσιο για διάλογο και ειρήνη·

4.  εμμένει στη θέση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ των μερών·

5.  επιβεβαιώνει εκ νέου το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να αποφασίζει κυρίαρχα και ειρηνικά για την αναπτυξιακή του πορεία, χωρίς καμία εξωτερική ανάμειξη ή πίεση·

6.  καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ και της ΕΕ να συνεχίσουν να επιβάλλουν αυστηρές οικονομικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα και τον λαό της·

7.  καλεί τους πολιτικούς παράγοντες εκτός Βενεζουέλας να αποφύγουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στη χώρα για εθνικούς πολιτικούς σκοπούς·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση και τις αρχές της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και στους περιφερειακούς οργανισμούς της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των UNASUR, ALBA και CELAC.