Propunere de rezoluţie - B8-0227/2018Propunere de rezoluţie
B8-0227/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela

2.5.2018 - (2018/2695(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela Vallina în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2018/2695(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0227/2018
Texte depuse :
B8-0227/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0227/2018

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

(2018/2695(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 1 alineatul (2) din capitolul 1 al Cartei ONU din 1945, cu scopul enunțat de a dezvolta „relații prietenești între națiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalității în drepturi a popoarelor și a dreptului lor de a dispune de ele însele și de a lua oricare alte măsuri potrivite pentru consolidarea păcii mondiale”,

–  având în vedere principiul neintervenției prevăzut în Carta ONU,

–  având în vedere articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, potrivit cărora „toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele” și „în virtutea acestui drept, ele își determină liber statutul politic și își asigură liber dezvoltarea economică, socială și culturală”,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961,

–  având în vedere toate declarațiile biregionale adoptate de șefii de stat și de guvern la summiturile UE-CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene) care au urmat după cel de la Rio de Janeiro din 1999, inclusiv declarația din 27 ianuarie 2013, în care semnatarii și-au reafirmat angajamentul față de toate scopurile și principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite și sprijinul lor pentru toate eforturile de respectare a egalității suverane a tuturor statelor, a integrității lor teritoriale și a independenței lor politice,

–  având în vedere proclamarea Americii Latine și Caraibilor drept zonă de pace, convenită la summiturile CELAC desfășurate la Havana, Cuba, la 28-29 ianuarie 2014, la Belen, în Costa Rica, în 2015, și la Quito, în Ecuador, în 2016,

–  având în vedere declarațiile anterioare privind situația din Venezuela ale Mercosur, UNASUR și CELAC, în special acele declarații care resping măsurile coercitive unilaterale impuse de SUA împotriva Republicii Bolivariene a Venezuelei,

–  având în vedere declarațiile anterioare ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Venezuela,

–  având în vedere rezoluțiile anterioare ale Parlamentului European referitoare la Venezuela,,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Guvernul Republicii Bolivariene a Venezuelei a denunțat în repetate rânduri imixtiunea externă, campaniile de destabilizare și dezinformare, manipularea opiniei publice și violența promovată de unele grupuri ale opoziției împotriva suveranității, independenței, păcii și stabilității democratice a țării și împotriva poporului venezuelean;

B.  întrucât UE a făcut mai multe declarații menite să intervină în situația internă din Venezuela și să o influențeze;

C.  întrucât participarea la alegerile prezidențiale programate pentru 20 mai ar trebui să aibă loc în condiții egale, echitabile și transparente, sub supravegherea unui Consiliu Electoral Național echilibrat, cu garanții suficiente pentru toți participanții, inclusiv prezența unor observatori internaționali independenți invitați de autoritățile venezuelene competente,

D.  întrucât în perioada decembrie 2017-februarie 2018 a avut loc o rundă de discuții, cunoscută mai bine sub denumirea de „masa rotundă de la Santo Domingo”, între Guvernul venezuelean și reprezentanții opoziției; întrucât președintele Republicii Dominicane, Danilo Medina, a condus negocierile, cu medierea fostului șef al Guvernului spaniol, José Luis Rodríguez Zapatero, și a miniștrilor de Externe din America Latină;

E.  întrucât reprezentanții opoziției s-au abținut de la a semna acordul final pregătit la masa rotundă, chiar dacă acesta a fost aprobat de președintele venezuelean Nicolás Maduro;

F.  întrucât un al doilea acord a fost executat, sub egida Consiliului Electoral Național (CEN), de către partidele politice și candidații la alegerile prezidențiale;

G.  întrucât ambele acorduri conțin cerințe ale partidelor politice din opoziție, cu înțelegerea că multe dintre aceste cerințe fac parte de multă vreme din sistemul de asigurare a votului și sunt aplicate de CEN,

1.  recunoaște dreptul poporului venezuelean de a participa la alegerile prezidențiale programate pentru 20 mai în conformitate cu normele și procedurile sale electorale interne și cu Constituția din această țară, în lipsa oricăror condiții sau ingerințe externe;

2.  condamnă ferm ingerințele externe și destabilizarea politică, economică și socială a Republicii Bolivariene a Venezuelei și condamnă, de asemenea, confruntarea internă și destabilizarea promovate de unele grupuri ale opoziției sprijinite de UE și de SUA;

3.  insistă că continuarea cu insistență a strategiei intervenționiste împotriva suveranității Republicii Bolivariene a Venezuelei este departe de a crea un spațiu pentru dialog și pace;

4.  insistă în favoarea dialogului și înțelegerii între părți;

5.  reafirmă dreptul poporului venezuelean de a decide în mod suveran și pașnic cu privire la calea de dezvoltare pe care dorește să o urmeze, fără a suferi nicio ingerință sau presiune externă;

6.  condamnă decizia SUA și a UE de a impune în continuare sancțiuni economice și financiare severe împotriva Venezuelei și poporului său;

7.  invită actorii politici din afara Venezuelei să evite să utilizeze situația din această țară în scopuri politice naționale;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Guvernului și autorităților din Republica Bolivariană a Venezuelei, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane și organismelor regionale din America Latină, inclusiv UNASUR, ALBA și CELAC.

 

Ultima actualizare: 3 mai 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate