PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 47k
5.3.2018
PE621.603v01-00
 
B8-0229/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie integracji nowych narzędzi edukacyjnych


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie integracji nowych narzędzi edukacyjnych  
B8‑0229/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że corocznie nasz europejski rynek wytwarza nowe, bardziej interaktywne narzędzia edukacyjne;

B.  mając na uwadze, że narzędzia informatyczne umożliwiają zwiększenie skuteczności kształcenia dzięki przyjęciu indywidualnego i udoskonalonego podejścia, a także dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu dostępnych zasobów;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z artykułami 165 i 166 TFUE Unia Europejska wspiera rozwój wysokiej jakości kształcenia, we współpracy z poszczególnymi państwami członkowskimi;

D.  mając na uwadze, że Unia Europejska, za pośrednictwem komunikatu Komisji (COM(2013)0654), proponuje działania mające na celu większe otwarcie środowiska kształcenia z myślą o podniesieniu jakości edukacji, a w efekcie przyczynieniu się do realizacji celów strategii „Europa 2020”;

1.  zwraca się do Komisji o przyjęcie nowego wniosku dotyczącego rozporządzenia lub dyrektywy w celu ułatwienia stosowania tych nowych narzędzi edukacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich, aby ułatwić naukę młodym ludziom.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności