PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o klanju bez omamljivanja


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o klanju bez omamljivanja  
B8-0230/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009.,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se svake godine u Europskoj uniji zakolje 360 milijuna grla stoke, ovaca, svinja i koza;

B.  budući da je člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 predviđeno izuzeće „u slučaju da su životinje podvrgnute posebnim metodama klanja koje propisuju religijski obredi” te da se, primjerice u Francuskoj, klanje bez omamljivanja dopušta na temelju prethodno dobivene upravne dozvole;

C.   budući da klanje bez omamljivanja uzrokuje patnju životinja, što je 15. lipnja 2004. potvrdila i Europska agencija za sigurnost hrane, i da bi ono mogli dovesti do povećanog rizika od kontaminacije Escherichijom coli;

1.  poziva države članice da se strogo pridržavaju Uredbe (EZ) br. 1099/2009 i da pojačaju kontrole u klaonicama, po potrebi i uređajima za video nadzor;

2.  poziva Komisiju i države članice na to da zabrane klanje bez omamljivanja, barem dok se ne razrade pouzdane i pristupačne tehnike reverzibilnog omamljivanja (reversible stunning) te da uvedu obvezu označivanja proizvoda dobivenih religijskim klanjem.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti