REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 380kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kaušanu bez apdullināšanas


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kaušanu bez apdullināšanas  
B8-0230/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1099/2009,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienībā katru gadu tiek nokauti 360 miljoni liellopu, aitu, cūku un kazu;

B.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1099/2009 4. panta 4. punktā ir paredzēti izņēmumi, ko piemēro ”dzīvniekiem, kurus pakļauj īpašām kaušanas metodēm, ko nosaka reliģiski rituāli”, un kaušana bez apdullināšanas ir konkrēti atļauta Francijā, ja tiek saņemts iepriekšēja administratīva atļauja;

C.  tā kā kaušana bez apdullināšanās dzīvniekiem rada ciešanas, kā to 2004. gada 15. jūnijā ir apstiprinājusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, un palielina saindēšanās risku ar Escherichia coli,

1.  aicina dalībvalstis stingri ievērot Regulu (EK) Nr. 1099/2009 un pastiprināt kontroli pār kautuvēm, ja nepieciešams, izmantojot videonovērošanas iekārtas;

2.  aicina Komisiju un dalībvalstis aizliegt dzīvnieku kaušanu bez apdullināšanas vismaz līdz brīdim, kad ir izveidotas uzticamas un pieejamas atgriezeniskas apdullināšanas metodes, un ieviest marķējumu, kas norāda uz rituālās kaušanas rezultātā iegūtiem produktiem.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 15. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika