PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 46k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la sacrificarea fără asomare


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sacrificarea fără asomare  
B8‑0230/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în fiecare an în Uniunea Europeană sunt sacrificate 360 de milioane de bovine, ovine, porcine și caprine;

B.  întrucât articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 prevede scutiri în cazul „animalelor supuse unor metode speciale de sacrificare prevăzute de ritualuri religioase” și întrucât sacrificarea fără asomare este permisă în Franța sub rezerva unei autorizații administrative prealabile;

C.  întrucât sacrificarea fără asomare provoacă suferințe animalelor, după cum a confirmat la 15 iunie 2004 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, și ar putea genera un risc crescut de contaminare cu Escherichia coli,

1.  invită statele membre să respecte cu strictețe Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 și să consolideze controalele abatoarelor, prin intermediul unor dispozitive de supraveghere video, dacă este necesar;

2.  invită Comisia și statele membre să interzică sacrificarea fără asomare, cel puțin până la dezvoltarea unor tehnici de asomare reversibilă fiabile și accesibile, și să impună etichetarea pentru identificarea produselor rezultate din sacrificarea rituală.

Ultima actualizare: 22 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate