PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 219kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o zakolu brez omamljenja


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zakolu brez omamljenja  
B8-0230/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker v Evropski uniji vsako leto zakoljejo 360 milijonov glav velike živine, ovac, prašičev in koz;

B.  ker odstavek 4 člena 4 Uredbe (ES) št. 1099/2009 določa izjeme, ki veljajo v „primeru živali, ki jih zakoljejo po posebnih metodah zakola v skladu z zahtevami določenih verskih obredov“, in ker je zlasti v Franciji zakol brez omamljenja dovoljen ob predhodnem upravnem dovoljenju;

C.  ker zakol brez omamljenja živalim povzroča trpljenje, kar je 15. junija 2004 potrdila Evropska agencija za varnost hrane, in bi lahko povečal tveganje okužbe z bakterijo Escherichia coli;

1.  poziva države članice, naj strogo spoštujejo Uredbo (ES) št. 1099/2009 in okrepijo kontrole v klavnicah, po potrebi prek video nadzora;

2.  poziva Komisijo in države članice, naj prepovejo zakol brez omamljenja, vsaj dokler ne bodo razvite zanesljive in dostopne povrnljive metode omamljenja (reversible stunning), ter uvedejo obvezno označevanje proizvodov, pridobljenih z obrednim zakolom.

Zadnja posodobitev: 18. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov