Predlog resolucije - B8-0230/2018Predlog resolucije
B8-0230/2018

  PREDLOG RESOLUCIJE o zakolu brez omamljenja

  10.4.2018

  v skladu s členom 133 Poslovnika

  Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

  B8-0230/2018

  Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zakolu brez omamljenja

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009,

  –  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

  A.  ker v Evropski uniji vsako leto zakoljejo 360 milijonov glav velike živine, ovac, prašičev in koz;

  B.  ker odstavek 4 člena 4 Uredbe (ES) št. 1099/2009 določa izjeme, ki veljajo v „primeru živali, ki jih zakoljejo po posebnih metodah zakola v skladu z zahtevami določenih verskih obredov“, in ker je zlasti v Franciji zakol brez omamljenja dovoljen ob predhodnem upravnem dovoljenju;

  C.  ker zakol brez omamljenja živalim povzroča trpljenje, kar je 15. junija 2004 potrdila Evropska agencija za varnost hrane, in bi lahko povečal tveganje okužbe z bakterijo Escherichia coli;

  1.  poziva države članice, naj strogo spoštujejo Uredbo (ES) št. 1099/2009 in okrepijo kontrole v klavnicah, po potrebi prek video nadzora;

  2.  poziva Komisijo in države članice, naj prepovejo zakol brez omamljenja, vsaj dokler ne bodo razvite zanesljive in dostopne povrnljive metode omamljenja (reversible stunning), ter uvedejo obvezno označevanje proizvodov, pridobljenih z obrednim zakolom.

  Zadnja posodobitev: 18. maj 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov