RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 156kWORD 47k
25.5.2018
PE621.617v01-00
 
B8-0234/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa ja Venemaa ettevõtjate vastu suunatud USA poliitiliste sanktsioonidega ELile ja maailmamajandusele kaasnevate süsteemsete riskide ennetamise ja vähendamise kohta


Bernard Monot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa ja Venemaa ettevõtjate vastu suunatud USA poliitiliste sanktsioonidega ELile ja maailmamajandusele kaasnevate süsteemsete riskide ennetamise ja vähendamise kohta  
B8‑0234/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et vastavalt 2017. aasta augusti seadusele, mis käsitleb võitlust Ameerika Ühendriikide vastastega sanktsioonide abil (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), kehtivad Euroopa ettevõtjatele sanktsioonid, mille võtab vastu USA rahandusministeerium;

B.   arvestades, et sanktsioonid, mis 2018. aasta aprillis kehtestati mitmele Venemaa ettevõtjale, kellega on keelatud igasugused kaubandussuhted, takistavad näiteks äriühingul Rusal tagastada oma võlga rahvusvahelistel turgudel ja tõukavad seda seetõttu maksejõuetuse suunas, mis võib avaldada süsteemset mõju, samamoodi nagu Venemaa maksejõuetus oma võla puhul vallandas 1998. aasta finantskriisi;

1.  palub Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul hinnata USA sanktsioonide mõjust tuleneva uue finantskriisi tekkimise ohtu;

2.   kutsub Euroopa Keskpankade Süsteemi üles tegema Venemaa keskpangaga koostööd, et kehtestada euro ja rubla jaoks maksete, kliiringu ja arvelduse mehhanismid, mis võimaldaksid vältida maksejõuetuse ahelat, mille põhjuseks on äriühingute võimetus USA sanktsioonide tõttu võlga tagastada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Euroopa Keskpangale ja Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

Viimane päevakajastamine: 7. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika