NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 48k
25.5.2018
PE621.617v01-00
 
B8-0234/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o predvídaní a znižovaní systémových rizík, ktoré ohrozujú EÚ a svetovú ekonomiku v dôsledku politických sankcií USA proti európskym a ruským podnikom


Bernard Monot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o predvídaní a znižovaní systémových rizík, ktoré ohrozujú EÚ a svetovú ekonomiku v dôsledku politických sankcií USA proti európskym a ruským podnikom  
B8‑0234/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zákon z augusta 2017 s názvom Boj s protivníkmi USA prostredníctvom sankcií, podľa ktorého európske podniky podliehajú vplyvu sankcií, o ktorých rozhodlo ministerstvo financií USA;

B.   keďže sankcie, ktoré boli v apríli 2018 uložené viacerým ruským podnikom, s ktorými je úplne zakázané obchodovať, čo bráni najmä spoločnosti Rusal splácať svoj dlh na medzinárodných trhoch a spôsobuje, že sa dostáva do deficitu, ktorý by mohol mať systémové následky, rovnako ako deficit ruského dlhu, ktorý vyvolal finančnú krízu v roku 1998;

1.  žiada Európsky výbor pre systémové riziká, aby posúdil riziko ďalšej finančnej krízy spôsobenej následkami amerických sankcií;

2.   žiada Európsky systém centrálnych bánk, aby spolu s Ruskou bankou pracoval na zavedení platobných mechanizmov, mechanizmov kompenzácií a vysporiadania v eurách a rubľoch, ktoré by umožnili zabrániť reťazovým deficitom súvisiacim s nemožnosťou spoločností, na ktoré sa vzťahujú americké sankcie, splácať dlhy;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Európskej centrálnej banke a vláde Ruskej federácie.

Posledná úprava: 7. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia