ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 520kWORD 60k
7.5.2018
PE621.618v01-00
 
B8-0235/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно защитата на секторите, засегнати от санкциите срещу Русия


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на секторите, засегнати от санкциите срещу Русия  
B8-0235/2018

Европейският парламент,

  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че санкциите на ЕС срещу Русия и последвалото ембарго от страна на Москва срещу определени италиански и европейски стоки, изнасяни в Русия, са причинили досега загуби от около 12 милиарда евро за италианските предприятия и над 2 милиарда евро само за предприятията в региона Венето;

Б.  като има предвид, че във Венето най-силно засегнати от преките и косвените щети, произтичащи от ембаргото, са селското и рибното стопанство, хранителните продукти, текстилният сектор и производството (мебели, бижута, очила);

В.  като има предвид, че тези ограничителни мерки, прилагани реципрочно от ЕС и Русия, доведоха до многократно повишаване на продажбите на руския пазар на фалшиви произведени в Италиястоки, което причинява огромни щети за икономиката и репутацията на висококачествените продукти от Италия и от Венето;

1.  призовава Комисията да разгледа възможността за премахване на санкциите и за възстановяване на доходоносните търговски отношения с Русия;

2.  призовава Комисията да предвиди компенсация под формата на специални помощи за предприятията във Венето, Италия и Европа, засегнати от руското ембарго и прякото и непрякото въздействие на санкциите срещу Москва.

Последно осъвременяване: 6 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност