RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 57k
7.5.2018
PE621.618v01-00
 
B8-0235/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


Venemaa-vastaste sanktsioonide tõttu kahju kandnud sektorite kaitse kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Venemaa-vastaste sanktsioonide tõttu kahju kandnud sektorite kaitse kohta  
B8-0235/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ELi sanktsioonid Venemaa vastu ja sellest tulenev impordikeeld, mille Venemaa kehtestas teatud Itaalia ja Euroopa eksportkaupadele, on praeguseks põhjustanud Itaalia ettevõtetele ligi 12 miljardit eurot kahju ja Veneetsia ettevõtete kahju on üle 2 miljardi euro;

B.  arvestades, et Veneetsias on impordikeelu tõttu otseselt ja kaudselt kõige enam kahju kandnud põllumajandus-, kalandus-, toidu- ja tekstiilisektor ning töötlev tööstus (mööbli, ehete ja prillide tootmine);

C.  arvestades, et ELi ja Venemaa kehtestatud vastastikused piiravad meetmed on põhjustanud võltsitud „Made in Italy“ toodete hüppelise kasvu Venemaa turul, mis toob kaasa suurt majanduslikku kahju ning rikub Itaalia ja Veneetsia kvaliteettoodete mainet;

1.  kutsub komisjoni üles kaaluma sanktsioonide tühistamist ja viljakate kaubandussuhete taasloomist Venemaaga;

2.  kutsub komisjoni üles andma erakorralist abi Veneetsia, Itaalia ja Euroopa ettevõtjatele, kes on Venemaa kehtestatud impordikeelu ja Moskva-vastaste sanktsioonide otseste ja kaudsete mõjude tõttu kahju kandnud.

Viimane päevakajastamine: 7. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika