ONTWERPRESOLUTIE
PDF 313kWORD 57k
7.5.2018
PE621.618v01-00
 
B8-0235/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bescherming van sectoren die schade hebben geleden door de sancties tegen Rusland


Mara Bizzotto

B80235/2018 Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van sectoren die schade hebben geleden door de sancties tegen Rusland  

Het Europees Parlement,

  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de EU-sancties tegen Rusland en het embargo dat in reactie daarop door Moskou is opgelegd voor Italiaanse en Europese export naar Rusland in belangrijke sectoren, tot nu toe een verlies hebben veroorzaakt van ongeveer 12 miljard EUR voor Italiaanse bedrijven en meer dan 2 miljard EUR voor bedrijven in de regio Veneto;

B.  overwegende dat de landbouw-, visserij-, levensmiddelen-, textiel- en industriële sector (de productie van meubels, sieraden en brillen) de sectoren in de Veneto zijn die het meest zijn getroffen door de directe en indirecte gevolgen van het embargo;

C.  overwegende dat deze beperkende maatregelen, die wederzijds zijn opgelegd door de EU en Rusland, de exponentiële groei van "Made in Italy"-namaakproducten op de Russische markt hebben veroorzaakt, met enorme economische en reputatieschade voor de hoogwaardige producten uit Italië en de Veneto tot gevolg;

1.  verzoekt de Commissie om te overwegen de sancties af te schaffen en opnieuw voordelige handelsbetrekkingen met Rusland aan te gaan;

2.  verzoekt de Commissie om bij wijze van compensatie buitengewone bijstand te verlenen aan ondernemingen in de Veneto, Italië en Europa die schade hebben geleden door het Russische embargo en door de directe en indirecte gevolgen van de sancties tegen Moskou.

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid