NÁVRH UZNESENIA
PDF 308kWORD 60k
7.5.2018
PE621.618v01-00
 
B8-0235/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o ochrane odvetví negatívne ovplyvnených sankciami voči Rusku


Mara Bizzotto

B80235/2018 Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o ochrane odvetví negatívne ovplyvnených sankciami voči Rusku  

Európsky parlament,

  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sankcie EÚ voči Rusku a následné embargo, ktoré uvalila Moskva na dôležité talianske a európske odvetvia vyvážajúce do Ruska, doteraz spôsobili podnikom v Taliansku škody vo výške približne 12 miliárd eur a viac než dve miliardy eur podnikom v regióne Benátsko;

B.  keďže odvetvia, ktoré v dôsledku embarga utrpeli najviac priamych a nepriamych škôd v Benátsku, sú poľnohospodárstvo a rybolov, potravinárstvo, textilný priemysel a výroba (nábytkárstvo, klenotníctvo, očná optika);

C.  keďže reštriktívne opatrenia, ktoré na seba navzájom uvalili Európska únia a Rusko, spôsobili na ruskom trhu prudký nárast výrobkov s falošným označením Made in Italy, čo výrobcom kvalitných talianskych a benátskych výrobkov spôsobilo finančnú ujmu a poškodilo ich dobré meno;

1.  vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť zrušiť sankcie a obnoviť prosperujúce obchodné vzťahy s Ruskom;

2.  vyzýva Komisiu, aby benátskym, talianskym a európskym podnikom poskytla mimoriadnu pomoc vo forme kompenzácie škôd, ktoré tieto podniky utrpeli v dôsledku ruského embarga a priameho a nepriameho vplyvu sankcií voči Rusku.

Posledná úprava: 4. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia