FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 218kWORD 58k
7.5.2018
PE621.618v01-00
 
B8-0235/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om skydd av sektorer som drabbats av sanktionerna mot Ryssland


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd av sektorer som drabbats av sanktionerna mot Ryssland  
B8-0235/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s sanktioner mot Ryssland och det påföljande embargot från Moskva mot viss italiensk och europeisk export till Ryssland inom betydande sektorer har hittills lett till en förlust på cirka 12 miljarder euro för italienska företag och mer än 2 miljarder euro i regionen Venetien.

B.  De sektorer i Venetien som drabbats värst av direkta och indirekta skador till följd av embargot är jordbruk och fiske, livsmedel, textil och tillverkningsindustrin (möbler, smycken, glasögon).

C.  Dessa restriktiva åtgärder som EU och Ryssland har vidtagit mot varandra har lett till en exponentiell ökning på den ryska marknaden av falska produkter Made in Italy, med enorma ekonomiska skador och rennoméförluster för italienska och venetianska kvalitetsprodukter.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen bedöma möjligheten att häva sanktionerna och på nytt etablera gynnsamma handelsförbindelser med Ryssland.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bevilja extraordinärt stöd för att kompensera företag i Venetien, Italien och Europa som drabbats av det ryska embargot och av de direkta och indirekta effekterna av EU:s sanktioner mot Ryssland.

Senaste uppdatering: 7 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy