ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 461kWORD 47k
17.5.2018
PE621.619v01-00
 
B8-0236/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно забраната на кандидатури на студенти от рискови държави за нашите европейски програми за обучение с чувствителен характер (ХБРЯ)


Доминик Мартен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забраната на кандидатури на студенти от рискови държави за нашите европейски програми за обучение с чувствителен характер (ХБРЯ)  
B8‑0236/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид доказания риск от терористични нападения, наречени химични, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) в Европа;

Б.  като има предвид степента на технически познания, необходими за извършването на посочените нападения;

В.  като има предвид, че в миналото, по-конкретно при режима на Саддам Хюсеин, беше установено, че много иракски студенти изучаваха дисциплини в ядрената област в Обединеното кралство;

1.  призовава Комисията да направи проучване с цел да се състави списък на европейски програми за обучение с чувствителен характер (ядрени дисциплини, боравене с химически и бактериологични материали и т.н.);

2.  призовава Комисията да извърши статистическо проучване на броя на чуждестранните студенти, записани в посочените европейски програми за университетско обучение с чувствителен характер;

3.  призовава Комисията да препоръча на държавите членки да предприемат необходимите мерки, по-специално по отношение на рисковите държави, за да защитим нашите знания и ограничим рисковете, свързани с ХБРЯ материалите.

 

Последно осъвременяване: 7 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност