NÁVRH USNESENÍ
PDF 245kWORD 47k
17.5.2018
PE621.619v01-00
 
B8-0236/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zákazu studia citlivých evropských vysokoškolských oborů (CBRN) pro studenty pocházející z rizikových zemí


Dominique Martin

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zákazu studia citlivých evropských vysokoškolských oborů (CBRN) pro studenty pocházející z rizikových zemí  
B8-0236/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k důvodnému riziku teroristických útoků prostřednictvím chemických, biologických, radiologických a jaderných (CBRN) prostředků;

B.  vzhledem k úrovni technické vyspělosti, již takovéto útoky předpokládají;

C.  vzhledem k tomu, že v minulosti, obzvláště v době vlády Saddáma Husajna, jsme mohli konstatovat, že mnoho iráckých studentů studovalo jaderné obory;

1.  žádá Komisi, aby vypracovala studii s cílem sestavit seznam citlivých evropských vysokoškolských oborů (jaderná fyzika, manipulace s chemickými a biologickými látkami atd.);

2.  žádá Komisi, aby vypracovala statistickou studii ohledně počtu zahraničních studentů, kteří v Evropě studují tyto citlivé vysokoškolské obory;

3.  žádá Komisi, aby členským státům doporučila přijetí nezbytných opatření, zejména vůči rizikovým zemím, s cílem chránit naše znalosti a omezit rizika spojená s CBRN.

 

 

Poslední aktualizace: 7. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí