RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 47k
17.5.2018
PE621.619v01-00
 
B8-0236/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa ülikoolide tundlikele erialadele (KBRT) kandideerivate kõrge riskitasemega riikidest pärinevate üliõpilaste avalduste keelustamise kohta


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa ülikoolide tundlikele erialadele (KBRT) kandideerivate kõrge riskitasemega riikidest pärinevate üliõpilaste avalduste keelustamise kohta  
B8‑0236/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumavaldkonnaga seotud terrorirünnakute tõendatud ohtu Euroopas;

B.  arvestades selliste rünnakute läbiviimiseks vajalikku tehnilisuse taset;

C.  arvestades, et minevikus (eelkõige Saddam Husseini valitsuse ajal) täheldati, et paljud iraaklastest üliõpilased Ühendkuningriigis õppisid tuumaenergeetika erialal;

1.  palub komisjonil teha uuring, mille eesmärk on koostada nimekiri tundlikest õppekavadest (tuumaenergeetika, keemiline ja bakterioloogiline töötlemine, jne) Euroopa ülikoolides;

2.  palub komisjonil läbi viia tundlikel erialadel õppivate välisüliõpilaste arvu käsitlev statistiline uuring;

3.  palub, et komisjon soovitaks liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid, eelkõige kõrge riskitasemega riike silmas pidades, et kaitsta meie teadmisi ja piirata KBRT-riski.

 

Viimane päevakajastamine: 7. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika