ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
17.5.2018
PE621.619v01-00
 
B8-0236/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het verbod op kandidaatstelling door studenten uit risicolanden voor gevoelige opleidingen (CBRN) aan Europese universiteiten


Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verbod op kandidaatstelling door studenten uit risicolanden voor gevoelige opleidingen (CBRN) aan Europese universiteiten  
B8‑0236/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in Europa het risico bestaat op terroristische aanvallen van chemische, biologische, radiologische en nucleaire aard (CBRN);

B.  overwegende dat dergelijke aanvallen een bepaald technisch niveau vereisen;

C.  overwegende dat in het verleden, met name onder Saddam Hussein, is vastgesteld dat talrijke Iraakse studenten kernenergie gingen studeren in het Verenigd Koninkrijk;

1.  verzoekt de Commissie een onderzoek uit te voeren om een lijst op te stellen van gevoelige opleidingen (nucleair, chemische en biologische behandeling enz.) aan Europese universiteiten;

2.  verzoekt de Commissie een statistisch onderzoek uit te voeren naar het aantal buitenlandse studenten dat is ingeschreven voor deze gevoelige opleidingen aan Europese universiteiten;

3.  verzoekt de Commissie de lidstaten aan te bevelen de nodige voorzieningen te treffen, met name ten aanzien van risicolanden, om onze kennis te beschermen en de CBRN-risico's te beperken.

Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid