NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 47k
17.5.2018
PE621.619v01-00
 
B8-0236/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zákaze pre študentov z rizikových krajín prihlasovať sa na naše citlivé európske študijné programy (CRBN)


Dominique Martin

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zákaze pre študentov z rizikových krajín prihlasovať sa na naše citlivé európske študijné programy (CRBN)  
B8‑0236/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  vzhľadom na zvýšené riziko chemických, rádiologických, biologických a jadrových teroristických útokov (CRBN) v Európe;

B.  vzhľadom na stupeň odbornosti potrebný na takéto útoky;

C.  keďže v minulosti, najmä za vlády Saddáma Husajna, sa zistilo, že viacerí irackí študenti študovali v Spojenom kráľovstve odbor jadrovej problematiky;

1.  žiada Komisiu, aby uskutočnila štúdiu s cieľom vytvoriť zoznam citlivých európskych vysokoškolských vzdelávacích programov (jadrová oblasť, chemická manipulácia, bakteriológia atď.);

2.  žiada Komisiu, aby vykonala štatistický prieskum počtu zahraničných študentov zapísaných na tieto citlivé európske študijné programy;

3.  žiada Komisiu, aby členským štátom odporučila, aby prijali potrebné opatrenia, najmä v súvislosti s rizikovými krajinami, s cieľom chrániť naše poznatky a obmedziť chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby.

 

Posledná úprava: 7. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia