FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 47k
17.5.2018
PE621.619v01-00
 
B8-0236/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förbud mot att låta studenter som kommer från riskländer söka till känsliga universitetsutbildningar i EU (CBRN)


Dominique Martin

Förslag till Europaparlamentets resolution om förbud mot att låta studenter som kommer från riskländer söka till känsliga universitetsutbildningar i EU (CBRN)  
B8‑0236/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det finns en påvisad risk för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) terrorattacker i Europa.

B.  Sådana attacker kräver avancerat tekniskt kunnande.

C.  Det har tidigare konstaterats, bland annat under Saddam Husseins styre, att många irakiska studenter bedrivit kärnenergirelaterade studier i Storbritannien.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en undersökning i syfte att upprätta en förteckning över känsliga universitetsutbildningar i EU (kärnenergi, kemisk och bakteriologisk hantering osv.).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en statistisk undersökning av antalet utländska studenter som är inskrivna på dessa känsliga universitetsutbildningar i EU.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rekommendera medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder, särskilt vad gäller riskländer, för att skydda kunskap och begränsa CBRN-risken.

 

Senaste uppdatering: 4 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy