Návrh usnesení - B8-0237/2018Návrh usnesení
B8-0237/2018

NÁVRH ROZHODNUTÍ o jmenování Antonia Mury do výběrové komise uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

24.5.2018 - (2018/2032(INS))


Claude Moraes za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci  

Postup : 2018/2071(INS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0237/2018
Předložené texty :
B8-0237/2018
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B8-0237/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu o jmenování Antonia Mury do výběrové komise uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

(2018/2032(INS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce[1],

–  s ohledem na návrh Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (B8-0000/2018),

–  s ohledem na svůj jednací řád,

A.  vzhledem k tomu, že Antonio Mura splňuje podmínky stanovené v čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939;

1.  navrhuje, aby byl Antonio Mura jmenován členem uvedené výběrové komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

 

Poslední aktualizace: 28. května 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí