Resolutsiooni ettepanek - B8-0237/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0237/2018

  ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS Antonio Mura nimetamise kohta nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõike 3 alusel loodud valikukomisjoni

  24.5.2018 - (2018/2032(INS))


  Claude Moraes kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel  

  Menetlus : 2018/2071(INS)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0237/2018
  Esitatud tekstid :
  B8-0237/2018
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0237/2018

  Euroopa Parlamendi otsus Antonio Mura nimetamise kohta nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõike 3 alusel loodud valikukomisjoni

  (2018/2032(INS))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel)[1] artikli 14 lõiget 3,

  –  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ettepanekut (B8‑0000/2018),

  –  võttes arvesse kodukorda,

  A.  arvestades, et Antonio Mura vastab nõukogu määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikes 3 sätestatud tingimustele;

  1.  teeb ettepaneku nimetada Antonio Mura valikukomisjoni;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

   

  Viimane päevakajastamine: 28. mai 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika