Ontwerpresolutie - B8-0237/2018Ontwerpresolutie
B8-0237/2018

  ONTWERPBESLUIT over de benoeming van Antonio Mura tot lid van de commissie die opgericht is overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM")

  24.5.2018 - (2018/2032(INS))


  Claude Moraes namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken  

  Procedure : 2018/2071(INS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B8-0237/2018
  Ingediende teksten :
  B8-0237/2018
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  B8‑0237/2018

  Besluit van het Europees Parlement over de benoeming van Antonio Mura tot lid van de commissie die opgericht is overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM")

  (2018/2032(INS))

  Het Europees Parlement,

  –  gezien artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM")[1],

  –  gezien het voorstel van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (B8-0000/2018),

  –  gezien zijn Reglement,

  A.  overwegende dat Antonio Mura voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 2017/1939 van de Raad;

  1.  stelt voor Antonio Mura te benoemen tot lid van de commissie;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

   

  Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2018
  Juridische mededeling - Privacybeleid