Ontwerpresolutie - B8-0237/2018Ontwerpresolutie
B8-0237/2018

ONTWERPBESLUIT over de benoeming van Antonio Mura tot lid van de commissie die opgericht is overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM")

24.5.2018 - (2018/2032(INS))


Claude Moraes namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken  

Procedure : 2018/2071(INS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0237/2018
Ingediende teksten :
B8-0237/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8‑0237/2018

Besluit van het Europees Parlement over de benoeming van Antonio Mura tot lid van de commissie die opgericht is overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM")

(2018/2032(INS))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM")[1],

–  gezien het voorstel van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (B8-0000/2018),

–  gezien zijn Reglement,

A.  overwegende dat Antonio Mura voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 2017/1939 van de Raad;

1.  stelt voor Antonio Mura te benoemen tot lid van de commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid