Procedure : 2018/2071(INS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0237/2018

Ingediende teksten :

B8-0237/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/05/2018 - 7.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0234

ONTWERPBESLUIT
PDF 152kWORD 44k
24.5.2018
PE621.620v01-00
 
B8-0237/2018

over de benoeming van Antonio Mura tot lid van de commissie die opgericht is overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (2018/2032(INS))


Claude Moraes namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 


Besluit van het Europees Parlement over de benoeming van Antonio Mura tot lid van de commissie die opgericht is overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (2018/2032(INS))  
B8‑0237/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM")(1),

–  gezien het voorstel van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (B8-0000/2018),

–  gezien zijn Reglement,

A.  overwegende dat Antonio Mura voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) nr. 2017/1939 van de Raad;

1.  stelt voor Antonio Mura te benoemen tot lid van de commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

(1)

PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid