Propunere de rezoluţie - B8-0237/2018Propunere de rezoluţie
B8-0237/2018

PROPUNERE DE DECIZIE referitoare la numirea lui Antonio Mura ca membru al juriului menționat la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)

24.5.2018 - (2018/2032(INS))


Claude Moraes în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne  

Procedură : 2018/2071(INS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0237/2018
Texte depuse :
B8-0237/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0237/2018

Decizia Parlamentului European referitoare la numirea lui Antonio Mura ca membru al juriului menționat la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)

(2018/2032(INS))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)[1],

–  având în vedere propunerea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (B8-0000/2018),

–  având în vedere Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Antonio Mura îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului,

1.  propune ca Antonio Mura să fie numit membru al juriului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 28 mai 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate