Návrh uznesenia - B8-0237/2018Návrh uznesenia
B8-0237/2018

NÁVRH ROZHODNUTIA o vymenovaní Antonia Muru do výberovej komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry

24.5.2018 - (2018/2032(INS))


Claude Moraes v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2018/2071(INS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0237/2018
Predkladané texty :
B8-0237/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0237/2018

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o vymenovaní Antonia Muru do výberovej komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry

(2018/2032(INS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry[1],

–  so zreteľom na návrh Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (B8-0000/2018),

–  so zreteľom na rokovací poriadok,

A.  keďže Antonio Mura spĺňa podmienky stanovené v článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939;

1.  navrhuje, aby bol Antonio Mura vymenovaný za člena výberovej komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

Posledná úprava: 28. mája 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia