Postup : 2018/2071(INS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0237/2018

Predkladané texty :

B8-0237/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0234

NÁVRH ROZHODNUTIA
PDF 242kWORD 41k
24.5.2018
PE621.620v01-00
 
B8-0237/2018

o vymenovaní Antonia Muru do výberovej komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (2018/2032(INS))


Claude Moraes v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o vymenovaní Antonia Muru do výberovej komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (2018/2032(INS))  
B8-0237/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry(1),

–  so zreteľom na návrh Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (B8-0000/2018),

–  so zreteľom na rokovací poriadok,

A.  keďže Antonio Mura spĺňa podmienky stanovené v článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939;

1.  navrhuje, aby bol Antonio Mura vymenovaný za člena výberovej komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1.

Posledná úprava: 28. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia