Διαδικασία : 2018/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0244/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0244/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0238

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 483kWORD 47k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.628v01-00
 
B8-0244/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα  (2018/2711(RSP))


Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα  (2018/2711(RSP))  
B8-0244/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Νικαράγουα, και ειδικότερα το ψήφισμα της 16ης Φεβρουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), της 22ας Απριλίου 2018 και της 15ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), της 27ης Απριλίου 2018, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) από 17 έως 21 Μαΐου 2018 με σκοπό τη διερεύνηση της κατάστασης στη Νικαράγουα και την προκαταρκτική της δήλωση της 21ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την από 20ής Απριλίου 2018 δήλωση της εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Liz Throssell, σχετικά με τη βία κατά των διαδηλώσεων στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), της 14ης Μαΐου 2018, όσον αφορά την επίσκεψη με σκοπό τη διερεύνηση της κατάστασης στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών για τη Νικαράγουα, της 20ής Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 76 άτομα σκοτώθηκαν, περισσότερα από 868 τραυματίστηκαν και 438 συνελήφθησαν, κατόπιν των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στις 18 Απριλίου 2018 ως αντίδραση στις μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Daniel Ortega· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπρόεδρος της Νικαράγουας, Rosario Murillo, στιγμάτισε δημοσίως τους διαδηλωτές, αποκαλώντας τους «βανδάλους» και κατηγορώντας τους για «πολιτική χειραγώγηση»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός αριθμός θυμάτων καταδεικνύει τη βίαιη καταστολή από μέρους των κρατικών αρχών, κατά παράβαση των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως απαιτείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα που θέτουν περιορισμούς στη χρήση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας της Νικαράγουας, Aminta Granera, υπέβαλε την παραίτησή της λόγω της υπερβολικής χρήσης βίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν τις διαδηλώσεις έκλεισαν αυθαίρετα από την κυβέρνηση και οι δημοσιογράφοι που εξέφρασαν οποιονδήποτε αντιπολιτευτικό λόγο εκφοβίστηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η από μέρους των αρχών της Νικαράγουας καταστολή της ελευθερίας του λόγου και η παρενόχληση που ασκείται εις βάρος των ηγετών της αντιπολίτευσης έχουν καταδικαστεί ως επίθεση κατά των πολιτικών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος Angel Gahona δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια απευθείας μετάδοσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθνικός διάλογος του κ. Ortega με την αντιπολίτευση και ομάδες πολιτών της Νικαράγουας, με τη μεσολάβηση της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος ξεκίνησε στις 16 Μαΐου 2018, δεν κατόρθωσε να βρει λύση στην κρίση και ανεστάλη επ’ αόριστον· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημαντικότερο εμπόδιο είναι η άρνηση της κυβέρνησης να προκηρύξει πρόωρες εκλογές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της θητείας του το 2007, ο κ. Ortega επανεξελέγη σε τρεις διαδοχικές εκλογικές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα της Νικαράγουας απαγόρευε τη διαδοχική επανεκλογή, γεγονός που καταδεικνύει τη διαφθορά και τον αυταρχισμό στα οποία έχει περιπέσει το κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 2011 και του 2016 επικρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό για τις παρατυπίες τους τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και από τον ΟΑΚ, δεδομένου ότι διεξήχθησαν χωρίς την παρουσία παρατηρητών από κάποιον από τους δύο οργανισμούς ή άλλων αξιόπιστων διεθνών παρατηρητών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται συγγενείς του κ. Ortega, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων, οι παράνομες κατασχέσεις και οι αυθαίρετες εκτιμήσεις από μέρους των τελωνειακών και φορολογικών αρχών είναι πολύ κοινό φαινόμενο·

1.  καταδικάζει τη βίαιη καταστολή και τον εκφοβισμό των διαδηλωτών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πολλούς θανάτους, εξαφανίσεις και αυθαίρετες συλλήψεις από τις αρχές της Νικαράγουας και από την ομάδα μελών του «Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου των Σαντινίστας»·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες όλων των θυμάτων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων·

3.  ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να σταματήσουν όλες τις βιαιοπραγίες κατά ατόμων που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να απελευθερώσουν όλους εκείνους που έχουν τεθεί αυθαίρετα υπό κράτηση και να παράσχουν εγγυήσεις ότι δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους·

4.  ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να επιτρέψουν αμέσως τη διεξαγωγή διεθνούς, ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας, προκειμένου να ασκηθούν διώξεις εις βάρος των υπευθύνων για την καταστολή και τους θανάτους κατά τις διαδηλώσεις· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την επίσκεψη της IACHR στη Νικαράγουα και εκφράζει την ανησυχία του για τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής έκθεσης· παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη μέριμνα για τη λογοδοσία των υπευθύνων·

5.  ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να παράσχουν σε όλους τους φορείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, των δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών, επαρκή χώρο για να δρουν ελεύθερα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να δοθεί βήμα σε όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές να συζητήσουν την κατάσταση στη Νικαράγουα και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· υπενθυμίζει ότι η αποπόλωση του δικαστικού σώματος, το τέλος της ατιμωρησίας και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης στη χώρα·

6.  εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία του εθνικού διαλόγου λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση της Νικαράγουας·

7.  καταγγέλλει τις παράνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα κατά παράβαση του δικαστικού συστήματος, οι οποίες οδήγησαν σε συνταγματικές αλλαγές για την άρση των ορίων της προεδρικής θητείας και επέτρεψαν με αυτόν τον τρόπο τη συνεχή προεδρία του κ. Ortega, παραβιάζοντας σαφώς το δικαίωμα για δημοκρατικές εκλογές· τονίζει την ανάγκη ισχυρών δημοκρατικών θεσμών, ελευθερίας του συνέρχεσθαι και πολιτικού πλουραλισμού· ζητεί, εν προκειμένω, τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος με στόχο τις δίκαιες, διαφανείς και αξιόπιστες εκλογές που τηρούν τα διεθνή πρότυπα, ως τρόπο για την επίλυση της πολιτικής κρίσης·

8.  καλεί τις αρχές να καταπολεμήσουν την ανεξέλεγκτη διαφθορά στους πολιτικούς κύκλους της Νικαράγουας, η οποία παρεμποδίζει τη λειτουργία όλων των κρατικών θεσμών και περιορίζει τις ξένες επενδύσεις· ζητεί την εφαρμογή της νικαραγουανής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και της νομοθεσίας για τη δωροδοκία, την κατάχρηση εξουσίας και τις πληρωμές διευκόλυνσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο Κεντρικής Αμερικής, στην Ομάδα της Λίμας και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουας.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0043.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου