Propunere de rezoluţie - B8-0244/2018Propunere de rezoluţie
B8-0244/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Nicaragua

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0244/2018

Procedură : 2018/2711(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0244/2018
Texte depuse :
B8-0244/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0244/2018

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nicaragua

(2018/2711(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cambodgia, în special cea din 16 februarie 2017[1],

–  având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) din 22 aprilie 2018 și 15 mai 2018 cu privire la Nicaragua,

–  având în vedere comunicatul de presă al Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului (OHCHR) din 27 aprilie 2018 privind situația drepturilor omului în Nicaragua,

–  având în vedere vizita Comisiei interamericane pentru drepturile omului (IACHR), în perioada 17-21 mai 2018, pentru a investiga situația din Nicaragua, și declarația preliminară a acesteia din 21 mai 2018,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Liz Throssell, din 20 aprilie 2018, referitoare la violențele legate de protestele din Nicaragua,

–  având în vedere comunicatul de presă al Organizației Statelor Americane (OAS) din 14 mai 2018 privind vizita efectuată pentru a analiza situația din Nicaragua,

–  având în vedere raportul privind Nicaragua, din 20 ianuarie 2017, al Secretariatului General al Organizației Statelor Americane,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit relatărilor, cel puțin 76 de persoane au fost ucise, peste 868 au fost rănite iar 438 au fost arestate, ca urmare a protestelor care au început la 18 aprilie 2018, în opoziție față de reformele sistemului de asigurări sociale anunțate de președintele Daniel Ortega; întrucât vicepreședinta Nicaraguei, Rosario Murillo, i-a stigmatizat în mod deschis pe protestatari, numindu-i „vandali” și acuzându-i de „manipulare politică”;

B.  întrucât numărul mare de victime demonstrează reprimarea brutală utilizată de autoritățile de stat, cu încălcarea principiilor necesității și proporționalității impuse de dreptul și standardele internaționale care stabilesc restricții în ce privește folosirea forței; întrucât șefa Poliției Naționale din Nicaragua, Aminta Granera, a demisionat din cauza utilizării excesive a violenței;

C.  întrucât organele mass-media care relatează despre proteste au fost închise în mod arbitrar de către guvern, iar ziariștii care au exprimat orice formă de opoziție au fost intimidați și încarcerați; întrucât atacul autorităților din Nicaragua asupra libertății de exprimare și hărțuirea liderilor opoziției au fost condamnate ca un atac la adresa libertăților civile; întrucât ziaristul Angel Gahona a fost împușcat mortal în timp ce transmitea în direct;

D.  întrucât dialogul național dintre dl Ortega și opoziția și grupurile civice din Nicaragua, care se desfășoară cu medierea Bisericii Catolice, lansat la 16 mai 2018, nu a reușit să găsească o soluție la criză și a fost suspendat pe o perioadă nedeterminată; întrucât respingerea de către guvern a alegerilor anticipate constituie principalul obstacol;

E.  întrucât, de la preluarea funcției în 2007, dl Ortega a fost reales în trei alegeri consecutive, în pofida faptului că Constituția Nicaraguei interzice realegeri consecutive, fapt care demonstrează nivelul de corupție și autoritarism la care a coborât statul; întrucât alegerile din 2011 și 2016 au fost aspru criticate pentru neregulile observate de instituțiile UE și de OAS, desfășurându-se fără prezența unor observatori din oricare din cele două organizații sau a oricăror altor observatori internaționali credibili;

F.  întrucât corupția din sectorul public, inclusiv corupția în care sunt implicate rude ale dlui Ortega, rămâne una dintre cele mai mari încercări; întrucât mituirea funcționarilor publici, confiscările ilegale și evaluările arbitrare desfășurate de autoritățile vamale și fiscale sunt la ordinea zilei;

1.  condamnă reprimarea brutală și intimidarea protestatarilor, care a dus la un mare număr de decese, de dispariții și de arestări arbitrare comise de autoritățile din Nicaragua și de grupuri de membri ai Frontului Sandinist de Eliberare Națională;

2.  își exprimă condoleanțele și compasiunea față de familiile tuturor victimelor ucise și rănite în cursul demonstrațiilor;

3.  invită autoritățile nicaraguane să pună capăt tuturor actelor de violență împotriva persoanelor care își exercită dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la întrunire; îndeamnă autoritățile nicaraguane să elibereze toate persoanele deținute în mod arbitrar și să ofere garanții că nu se vor lua măsuri penale împotriva acestora;

4.  invită autoritățile din Nicaragua să permită imediat o anchetă internațională, independentă și transparentă, pentru a-i urmări în justiție pe cei răspunzători pentru represiunea și decesele din timpul protestelor; salută, în acest sens, vizita IACHR în Nicaragua și își exprimă îngrijorarea cu privire la concluziile raportului preliminar; îndeamnă comunitatea internațională să joace un rol activ în tragerea la răspundere a celor vinovați;

5.  îndeamnă autoritățile din Nicaragua să ofere tuturor actorilor din societate, inclusiv forțelor de opoziție, ziariștilor și societății civile, spațiu suficient pentru a putea să-și desfășoare activitatea în mod liber, în concordanță cu dreptul internațional, pentru a pregăti terenul pentru ca toate părțile opuse să poată discuta situația din Nicaragua și să asigure respectarea drepturilor omului în această țară; reamintește că depolarizarea sistemului judecătoresc, încetarea impunității, precum și pluralismul mijloacelor de informare în masă, sunt factori esențiali pentru restabilirea ordinii democratice în această țară;

6.  regretă eșecul dialogului național din cauza restricțiilor impuse de guvernul nicaraguan;

7.  denunță măsurile ilegale luate cu încălcarea sistemului judiciar care au dus la schimbările constituționale ce au eliminat limitele mandatului prezidențial și au permis, astfel, continuarea președinției dlui Ortega, cu încălcarea clară a dreptului la alegeri democratice; subliniază că este nevoie de instituții democratice solide, de libertate de întrunire și de pluralism politic; solicită, în acest sens, reforme electorale corecte care să aibă ca rezultat alegeri echitabile, transparente și credibile care să respecte standardele internaționale, ca modalitate de a soluționa criza politică;

8.  invită autoritățile să combată corupția larg răspândită în interiorul cercurilor politice din Nicaragua, care afectează funcționarea tuturor instituțiilor de stat și limitează investițiile străine; solicită punerea în aplicare a legislației nicaraguane privind combaterea corupției, inclusiv cea privind mita, abuzul în serviciu și plățile de facilitare;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Adunării parlamentare euro-latino-americane, Parlamentului Central American, Grupului de la Lima, precum și guvernului și Parlamentului Republicii Nicaragua.

 

 

Ultima actualizare: 30 mai 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate