Πρόταση ψηφίσματος - B8-0248/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0248/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0244/2018

Διαδικασία : 2018/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0248/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0248/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0248/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

(2018/2711(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Νικαράγουα, και ειδικότερα τα ψηφίσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008[1], της 26ης Νοεμβρίου 2009[2] και της 16ης Φεβρουαρίου 2017[3] σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία στη Νικαράγουα –υπόθεση Francisca Ramirez,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE), της 15ης Μαΐου 2018, εξ ονόματος της ΕΕ, σχετικά με τη δρομολόγηση ενός εθνικού διαλόγου στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών της 22ας Απριλίου 2018, που καταδικάζει τη βία στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 23ης Απριλίου 2018, η οποία αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νικαράγουας (CENIDH), της 4ης και της 17ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα που έχει εκδώσει η Επισκοπική Διάσκεψη της Νικαράγουα και ειδικότερα το τελευταίο της 23ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προκαταρκτικών παρατηρήσεων της 21ης Μαΐου 2018 που συνέταξε η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης του 2012 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο 2013, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, του Ιουνίου 2004, για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη την Αμερικανική Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του 1969,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο, του 1966, για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την IACHR, 76 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 868 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε σοβαρά, και 438 συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων στη Νικαράγουα που ξεκίνησαν στις 18 Απριλίου μετά που η κυβέρνηση του Προέδρου Daniel Ortega επέφερε αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας, αυξάνοντας τις εισφορές των υπαλλήλων και των εργοδοτών και μειώνοντας τις παροχές για τους συνταξιούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρυθμιστική πρόταση ανακλήθηκε στις 23 Απριλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Απριλίου 2018, 600 μαθητές δέχθηκαν επίθεση στον καθεδρικό ναό της Managua από δυνάμεις καταστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η IACHR τεκμηρίωσε επιθέσεις σε τέσσερις πανεπιστημιακούς χώρους (UCA, UPOLL, UNA και UNAN)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης έχουν διαβρωθεί σοβαρά, με το κλείσιμο και τη φραγή τεσσάρων τηλεοπτικών καναλιών που κάλυπταν τις διαδηλώσεις — Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte και Canal 51, με αυτό το τελευταίο να ανήκει στην Επισκοπική Διάσκεψη της Νικαράγουα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ενέργεια λογοκρισίας καταδικάστηκε από την IACHR στις 24 Απριλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανάλι 100% Noticias δεχόταν παρεμβολές επί έξι ημέρες και δεν μπορούσε να εκπέμψει· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος Ángel Eduardo Gahona είναι μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία, που έγινε στη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες διαδηλώσεις και ταραχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η IACHR έχει αναφέρει επίσης περιπτώσεις αυθαίρετης κράτησης, βασανιστηρίων, απάνθρωπης μεταχείρισης, λογοκρισίας, εκτεταμένων επιθέσεων κατά των μέσων ενημέρωσης και εκφοβισμού δημοσιογράφων, όπως και επιθέσεων που απέβλεπαν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να ασκήσουν το δικαίωμά τους να διαδηλώσουν ειρηνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η IACHR αναγνωρίζει τη μη ουδετερότητα των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας και την άσκηση υπερβολικής βίας εκ μέρους τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει πολλές καταγγελίες για μη παροχή βοήθειας και περίθαλψης σε τραυματισμένους διαδηλωτές από δημόσια νοσοκομεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Μαΐου συγκροτήθηκε μια Επιτροπή Αλήθειας και στις 19 Μαΐου ξεκίνησε επίσης ένας εθνικός διάλογος, με τους Νικαραγουανούς επισκόπους στο ρόλο του μεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Μαΐου οι επίσκοποι ανακοίνωσαν τη διακοπή του εθνικού διαλόγου μέχρι νεωτέρας, ελλείψει συναίνεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίσκοποι πρότειναν τη δημιουργία μιας μικτής εξαμελούς επιτροπής με τρία κυβερνητικά μέλη και τρία μέλη από την πλατφόρμα «Cívica Alianza por la Justicia y la Democracia»·

1.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· καταδικάζει έντονα τη βία που ξέσπασε στη Νικαράγουα και οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 76 ανθρώπων· θεωρεί λυπηρή τη χρήση υπερβολικής βίας εκ μέρους των αρχών με σκοπό τη διάλυση των διαδηλώσεων· καλεί την κυβέρνηση να παύσει αμέσως κάθε ενέργεια καταστολής και κάθε αυθαίρετη κράτηση και να διαλύσει κάθε ομάδα που βιαιοπραγεί·

2.  καλεί την κυβέρνηση να προστατεύσει το δικαίωμα διαδήλωσης προστατεύοντας την ακεραιότητα όλων των ειρηνικών διαδηλωτών· καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει τα διεθνή πρότυπα στο θέμα της χρήσης βίας εκ μέρους των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας και να δεχτεί να ερευνηθούν από διεθνή ανεξάρτητο μηχανισμό οι θάνατοι που σημειώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις· καλεί επίσης τους διαδηλωτές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ηγούνται των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, να απόσχουν από τη χρήση βίας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους·

3.  καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για όσους διέπραξαν εγκλήματα και να προσφέρει στους μάρτυρες και τους καταγγέλτες καλύτερη πρόσβαση σε μηχανισμούς προστασίας· ζητεί τη δημιουργία δημόσιου μητρώου όσων μεταφέρονται για περίθαλψη στα νοσοκομεία, όπως ζητήθηκε από την IACHR·

4.  αποδοκιμάζει την παραβίαση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Νικαράγουα, τόσο πριν όσο και κατά τις διαδηλώσεις· θεωρεί ότι η κατάσχεση μέσων ενημέρωσης από τις αρχές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων είναι απαράδεκτη· καλεί την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την πλήρη ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα, καθώς και να θέσει τέρμα στην παρενόχληση των δημοσιογράφων·

5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιδεινούμενη κατάσταση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα και για τη σταθερή διάβρωση της Νικαραγουανής δημοκρατίας και των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των Νικαραγουανών πολιτών· αναγνωρίζει ότι οι διαδηλώσεις έδειξαν την δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στην πολιτική εξουσία στη Νικαράγουα· υπενθυμίζει ότι και άλλα περαιτέρω ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου έχουν έρθει να προστεθούν στις αρχικές διαμαρτυρίες για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης· επισημαίνει ότι ο εθνικός διάλογος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πολιτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα, και ειδικότερα μια μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος και, ενδεχομένως, ένα συμπεφωνημένο εκλογικό χρονοδιάγραμμα·

6.  χαιρετίζει τη δρομολόγηση ενός εθνικού διαλόγου και τη σύσταση μιας επιτροπής αλήθειας· πρόσφατα· υπενθυμίζει ότι ο μόνος τρόπος εξόδου από την κρίση περνάει από το διάλογο και τις διαπραγματεύσεις· ζητεί επειγόντως να συγκροτηθεί μια κοινή επιτροπή και να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι ο διάλογος πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς φαινόμενα βίας και καταστολής, με σεβασμό του νόμου και του Συντάγματος και με την αρχή ότι τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους νόμους και το Σύνταγμα·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Νικαράγουα εν όψει μιας ειρηνικής λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων και να παράσχει τη διαμεσολάβησή της και τις συμβουλές της, εάν της ζητηθούν·

8.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, πρέπει να υπενθυμιστεί στη Νικαράγουα η ανάγκη σεβασμού των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα προασπίζει και τα προάγει η ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να παρακολουθεί την κατάσταση και, εάν χρειαστεί, να εξετάσει τα πιθανά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο Κεντρικής Αμερικής, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουα.