Процедура : 2018/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0249/2018

Внесени текстове :

B8-0249/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0238

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 476kWORD 45k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Никарагуа  (2018/2711(RSP))


Чарлз Танък, Карол Карски, Ружа Томашич, Рафаеле Фито, Моника Маковей, Валдемар Томашевски, Яна Житнянска, Пирко Руохонен-Лернер, Ядвига Вишневска, Анна Елжбета Фотига от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Никарагуа,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка от 29 юни 2012 г.,

–  като взе предвид изявленията на говорителя на ЗП/ВП от 22 април 2018 г. относно положението в Никарагуа и от 15 май 2018 г. относно създаването на национален диалог в Никарагуа,

–  като взе предвид стратегическия документ на ЕС и многогодишната индикативна програма за периода 2014—2020 г. относно Никарагуа,

–  като взе предвид Конституцията на Никарагуа,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, който Никарагуа ратифицира през 1980 г.,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за правата на коренното население (UNDRIP) от 2007 г., по която Никарагуа е страна,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Никарагуа е обхваната от политически размирици от 18 април, след като президентът Даниел Ортега предложи мерки за финансови ограничения в системата за социално осигуряване на страната; като има предвид, че в края на април президентът Ортега се отказа от мерките в системата за социално осигуряване;

Б.  като има предвид, че правителството отговори с насилие, като силите за сигурност в цялата страна изстрелват бойни боеприпаси, за да разпръснат протестите;

В.  като има предвид, че по покана на правителството Междуамериканската комисия по правата на човека проведе работно посещение в Никарагуа през май с цел наблюдение на положението с правата на човека в страната в контекста на събитията, настъпили след средата на април;

Г.  като има предвид, че в своя предварителен доклад с констатации Междуамериканската комисия по правата на човека заяви, че от 18 април насам е документирала най-малко 76 убити и 868 ранени;

Д.  като има предвид, че на 19 април четири телевизионни новинарски канала бяха временно свалени от ефир, за да спрат отразяването на живо на протестите; като има предвид, че според твърденията журналисти са били нападнати, докато са отразявали протестите;

Е.  като има предвид, че на 27 април председателят на Националната асамблея Густаво Порас обяви създаването на комисия за истината, която да разследва какво се е случило по време на протестите; като има предвид, че на 6 май съвет от седем законодатели — петима от които принадлежат към партията на президента Ортега, избраха петимата членове на комисията и Националната асамблея одобри назначаването им;

Ж.  като има предвид, че на 16 май започна национален диалог, в който католическата църква действа в качеството на посредник и в който се предвижда участието на всички политически сили; като има предвид, че на 23 май преговорите стигнаха до задънена улица и процесът беше преустановен за неопределено време, след като преговарящите от страна на правителството отказаха да обсъдят програмата с 40 точки, представена от посредниците, включваща пътна карта за демократични избори, в т.ч. реформи в избирателния закон, изтегляне на датата на изборите и забрана за преизбиране на президента;

З.  като има предвид, че демокрацията и принципите на правовата държава в Никарагуа се влошават от няколко години насам, тъй като президентът затегна контрола върху парламента, съдебната система, армията, полицията и медиите, а пространството на гражданското общество непрекъснато се стеснява;

И.  като има предвид, че развитието и укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да представляват неразделна част от външните политики на ЕС, включително Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка от 2012 г.;

1.  изразява дълбокото си безпокойство във връзка с насилствените сблъсъци между демонстрантите и силите за сигурност в Никарагуа, които водят до много убити и ранени;

2.  поднася своите съболезнования на семействата на жертвите;

3.  подчертава, че е необходимо протестите да се провеждат мирно и че държавните сили за сигурност трябва да действат с максимална сдържаност;

4.  настоятелно призовава правителството да започне безпристрастно и независимо разследване и наказателно преследване на лицата, участващи в извършването на нарушения на правата на човека по време на протестите; изразява загриженост във връзка с това, че всички членове на комисията за истината, създадена наскоро от Националната асамблея, имат тесни връзки с управляващата партия, което сериозно подкопава всякакво впечатление за безпристрастност; приветства решението на правителството да покани Междуамериканската комисия по правата на човека да посети страната;

5.  призовава правителството да зачита свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания по мирен начин в съответствие с националното и международното право като съществен елемент на едно демократично общество; освен това призовава органите да зачитат свободата на печата и на медиите като жизненоважен елемент на отвореното общество, както са гарантирани от Конституцията на Никарагуа;

6.  приветства създаването на национален диалог; изразява съжаление обаче във връзка с факта, че процесът е стигнал до задънена улица само седмица след началото на преговорите; подчертава подкрепата си за приобщаващ диалог за справедливост и демокрация и счита, че това е единственият начин за излизане от кризата; призовава правителството да участва в диалога по открит и отговорен начин и да направи всичко възможно, за да осигури успешното му приключване;

7.  изразява своята загриженост във връзка с непрекъснато влошаващото се положение с правата на човека в Никарагуа; призовава правителството да зачита изцяло демократичните ценности, включително разделението на властите; припомня, че пълноценното участие на опозицията, деполяризацията на съдебната система, прекратяването на безнаказаността, както и независимото гражданско общество са съществени фактори за успеха на всяка демокрация;

8.  изтъква, че в светлината на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка на Никарагуа трябва да се припомни необходимостта от зачитане на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, които се подкрепят и насърчават от Европейския съюз; настоятелно призовава ЕС да наблюдава ситуацията и ако е необходимо, да извърши оценка на възможни мерки, които да бъдат предприети;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, Европейската служба за външна дейност, държавите членки, на правителството и Парламента на Никарагуа.

 

Последно осъвременяване: 30 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност