Postup : 2018/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0249/2018

Předložené texty :

B8-0249/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/05/2018 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0238

NÁVRH USNESENÍ
PDF 263kWORD 43k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Nigérii  (2018/2711(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nigérii  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii,

–  s ohledem na Dohodu o přidružení uzavřenou dne 29. června 2012 mezi EU a Střední Amerikou,

–  s ohledem na prohlášení tiskové mluvčí místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie ze dne 22. dubna 2018 o situaci v Nikaragui a ze dne 15. května 2018 o zavedení vnitrostátního dialogu v Nikaragui,

–  s ohledem na strategický dokument EU a víceletý orientační program na období 2014–2020 o Nikaragui,

–  s ohledem na nikaragujskou ústavu,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Nikaragua ratifikovala v roce 1980,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel z roku 2007, v níž je Nikaragua smluvní stranou,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Nikaragua se od 18. dubna, kdy prezident Daniel Ortega navrhl úsporná opatření týkající se systému sociálního zabezpečení země, zmítala v politických nepokojích; vzhledem k tomu, že prezident Ortega koncem dubna od svých opatření v oblasti sociálního zabezpečení upustil;

B.  vzhledem k tomu, že vláda reagovala násilným způsobem a bezpečnostní síly v celé zemi pálily proti protestantům ostrými náboji;

C.  vzhledem k tomu, že Meziamerická komise pro lidská práva (IACHR) podnikla na základě výzvy vlády v květnu pracovní návštěvu Nikaraguy za účelem sledování situace v oblasti lidských práv v zemi v souvislosti s událostmi, ke kterým docházelo od poloviny dubna;

D.  vzhledem k tomu, že IACHR v předběžné zprávě o svých zjištěních uvedla, že od 18. dubna bylo zdokumentováno nejméně 76 mrtvých a 868 zraněných;

E.  vzhledem k tomu, že 19. dubna byly dočasně vypnuty čtyři televizní zpravodajské kanály, aby bylo zastaveno přímé vysílání protestů; vzhledem k tomu, že novináři, kteří o protestech informovali, byli údajně napadáni;

F.  vzhledem k tomu, že 27. dubna předseda Asamblea Nacional (nikaragujský parlament) Gustavo Porras oznámil vytvoření komise pravdy pro vyšetření incidentů, k nimž v průběhu protestů došlo; vzhledem k tomu, že 6. května vybrala rada sedmi zákonodárců – z nichž pět bylo členem strany prezidenta Ortegy – pět členů komise a Asamblea Nacional jejich jmenování schválilo;

G.  vzhledem k tomu, že 16. května byl zahájen vnitrostátní dialog předpokládající účast všech politických sil, přičemž prostředníkem je katolická církev; vzhledem k tomu, že 23. května se rozhovory dostaly do slepé uličky a proces byl na dobu neurčitou pozastaven, neboť vládní vyjednavači odmítli diskutovat o čtyřicetibodovém programu, který zprostředkovatelé předložili a který zahrnoval plán směřující k demokratickým volbám včetně reforem volebního zákona, uspíšení voleb a zákazu opětovného zvolení prezidenta na další funkční období;

H.  vzhledem k tomu, že v Nikaragui v posledních letech došlo ke zhoršení demokracie a právního státu, neboť prezident upevnil svou kontrolu nad parlamentem, soudnictvím, armádou, policií a sdělovacími prostředky a prostor občanské společnosti se neustále zužoval;

I.  vzhledem k tomu, že nedílnou součástí vnější politiky EU, včetně Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012, musí být rozvoj a upevnění demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad násilnými střety mezi protestujícími a bezpečnostními silami v Nikaragui, které po sobě zanechaly mnoho mrtvých a zraněných;

2.  vyjadřuje soustrast rodinám obětí;

3.  zdůrazňuje, že protesty musí probíhat pokojně a veřejné bezpečnostní sbory musí jednat s maximální zdrženlivostí;

4.  naléhavě vyzývá vládu, aby zahájila nestranné a nezávislé vyšetřování a stíhala osoby, které se během protestů podílely na porušování lidských práv; je znepokojen skutečností, že členové komise pravdy, kterou nedávno založil Asamblea Nacional, mají úzké vazby na vládnoucí stranu, což vážně narušuje jakýkoli dojem nestrannosti; vítá rozhodnutí vlády vyzvat komisi IACHR, aby zemi navštívila;

5.  vyzývá vládu, aby v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem dodržovala svobodu projevu a shromažďování pokojným způsobem jakožto základní prvek demokratické společnosti; vyzývá dále orgány, aby dodržovaly svobodu tisku a sdělovacích prostředků jakožto zásadní prvek otevřené společnosti, jak to zaručuje nikaragujská ústava;

6.  vítá vytvoření vnitrostátního dialogu; vyjadřuje však politování nad tím, že proces se dostal do slepé uličky již týden po zahájení rozhovorů; zdůrazňuje svou podporu inkluzivnímu dialogu o spravedlnosti a demokracii a věří, že toto je jediné východisko z krize; vyzývá vládu, aby se otevřeně a odpovědně podílela na dialogu a aby učinila vše pro jeho úspěšný výsledek;

7.  vyjadřuje své znepokojení nad neustále se zhoršující situací v oblasti lidských práv v Nikaragui; vyzývá vládu, aby plně dodržovala demokratické hodnoty včetně dělby moci; připomíná, že základními faktory úspěšného fungování demokracie je neomezená účast opozice, depolarizace soudnictví, ukončení beztrestnosti a nezávislá občanská společnost;

8.  poukazuje na to, že s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky je nutné Nikaragui připomenout, že musí dodržovat zásady právního státu a demokracie a lidská práva, jak je obhajuje a prosazuje EU; naléhavě vyzývá EU, aby situaci sledovala a v případě nutnosti zvážila přijetí případných opatření;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům, vládě a parlamentu Nikaraguy.

 

Poslední aktualizace: 30. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí