Διαδικασία : 2018/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0249/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0249/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0238

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 476kWORD 45k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα  (2018/2711(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής της 29ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της ΑΕ/ΥΕ της 22ας Απριλίου 2018 για την κατάσταση στη Νικαράγουα και της 15ης Μαΐου 2018 για την εγκαθίδρυση εθνικού διαλόγου στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα της ΕΕ και το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Νικαράγουας,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), που κυρώθηκε από τη Νικαράγουα το 1980,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP) του 2007, στην οποία η Νικαράγουα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νικαράγουα από τις 18 Απριλίου έχει βυθιστεί σε πολιτική αναταραχή, αφότου ο Πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα πρότεινε μέτρα λιτότητας σε σχέση με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του Απριλίου, ο Πρόεδρος Ορτέγα υπαναχώρησε από τα μέτρα του για την κοινωνική ασφάλιση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν βίαιη, δεδομένου ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά για να διαλύσουν τους διαδηλωτές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR), μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Νικαράγουα τον Μάιο προκειμένου να παρακολουθήσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα στο πλαίσιο των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τα μέσα Απριλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε προκαταρκτική έκθεση με τα πορίσματά της η IACHR δήλωσε ότι, από τις 18 Απριλίου, κατέγραψε τουλάχιστον 76 νεκρούς και 868 τραυματίες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Απριλίου, τέσσερα τηλεοπτικά ειδησεογραφικά κανάλια αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά την απευθείας κάλυψη των διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφοι δέχτηκαν επιθέσεις ενόσω κάλυπταν τις διαδηλώσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Απριλίου, ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γκουστάβο Πόρας, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας επιτροπής αλήθειας για να ερευνήσει τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Μαΐου, μια επιτροπή επτά νομοθετών - εκ των οποίων πέντε ανήκουν στο κόμμα του Προέδρου Ορτέγα - επέλεξε τα πέντε μέλη της επιτροπής και η Εθνοσυνέλευση επικύρωσε τον διορισμό τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Μαΐου ξεκίνησε εθνικός διάλογος, με την Καθολική Εκκλησία στον ρόλο του διαμεσολαβητή, που προβλέπει τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Μαΐου οι συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο και η διαδικασία ανεστάλη επ’ αόριστον, δεδομένου ότι οι διαπραγματευτές της κυβέρνησης αρνήθηκαν να συζητήσουν ένα πρόγραμμα 40 σημείων που παρουσίασαν οι διαμεσολαβητές, το οποίο περιλάμβανε χάρτη πορείας προς δημοκρατικές εκλογές, μεταξύ άλλων μεταρρυθμίσεις του εκλογικού νόμου, επίσπευση των εκλογών και απαγόρευση της επανεκλογής του προέδρου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου έχουν υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια στη Νικαράγουα, καθώς ο Πρόεδρος έχει εδραιώσει την επιρροή του στο κοινοβούλιο, στη δικαιοσύνη, στον στρατό, στην αστυνομία και στα μέσα ενημέρωσης, και ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών διαρκώς περιορίζεται·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανόμενης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, του 2012·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στη Νικαράγουα, που είχαν ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και τραυματίες·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

3.  τονίζει ότι οι διαμαρτυρίες πρέπει να διεξάγονται ειρηνικά, και ότι οι δημόσιες δυνάμεις ασφαλείας οφείλουν να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση·

4.  καλεί την κυβέρνηση να ξεκινήσει αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση και να ασκήσει δίωξη κατά εκείνων που ενέχονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα μέλη της επιτροπής αλήθειας, η οποία συστάθηκε πρόσφατα από την Εθνοσυνέλευση, έχουν στενούς δεσμούς με το κυβερνών κόμμα, γεγονός που υπονομεύει κάθε έννοια αμεροληψίας· επιδοκιμάζει την απόφαση της κυβέρνησης να προσκαλέσει την IACHR να επισκεφτεί τη χώρα·

5.  καλεί την κυβέρνηση να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι με ειρηνικό τρόπο, σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο, ως βασικό στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας· καλεί επίσης τις αρχές να σέβονται την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ως ζωτικό στοιχείο μιας ανοικτής κοινωνίας, όπως την εγγυάται το Σύνταγμα της Νικαράγουας·

6.  χαιρετίζει την καθιέρωση εθνικού διαλόγου· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαδικασία κατέληξε σε αδιέξοδο μία εβδομάδα μόλις αφότου άρχισαν οι συνομιλίες· υποστηρίζει με έμφαση έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία και πιστεύει ότι αυτός είναι ο μόνον τρόπος για να βγει η χώρα από την κρίση· καλεί την κυβέρνηση να συμμετάσχει στον διάλογο με ανοικτό και υπεύθυνο τρόπο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η επιτυχής έκβαση του διαλόγου·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα· καλεί την κυβέρνηση να σέβεται πλήρως τις δημοκρατικές αξίες, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των εξουσιών· υπενθυμίζει ότι η πλήρης συμμετοχή της αντιπολίτευσης, ο τερματισμός της πόλωσης του δικαστικού σώματος, το τέλος της ατιμωρησίας και μια αδέσμευτη κοινωνία των πολιτών αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία της δημοκρατίας·

8.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, πρέπει να υπενθυμισθεί στη Νικαράγουα η ανάγκη σεβασμού των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα προασπίζει και τα προάγει ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να ελέγξει την κατάσταση και, ενδεχομένως, να αξιολογήσει τα πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στα κράτη μέλη, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Νικαράγουας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου