Postup : 2018/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0249/2018

Predkladané texty :

B8-0249/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0238

NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 44k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Nikarague  (2018/2711(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z 29. júna 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu PK/VP z 22. apríla 2018 o situácii v Nikarague a z 15. mája 2018 o začatí národného dialógu v Nikarague,

–  so zreteľom na dokument EÚ o stratégii pre krajinu a viacročný orientačný program o Nikarague na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach ICCPR, ktorý Nikaragua ratifikovala v roku 1980,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva z roku 2007, ktorej je Nikaragua signatárom,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po tom, čo prezident Daniel Ortega navrhol úsporné opatrenia v súvislosti so systémom sociálneho zabezpečenia, sa od 18. apríla Nikaragua zmieta v politických nepokojoch; keďže koncom apríla prezident Ortega od svojich opatrení v oblasti sociálneho zabezpečenia ustúpil;

B.  keďže vláda zareagovala násilím a bezpečnostné sily rozháňajú demonštrácie po celej krajine ostrým strelivom;

C.  keďže Medziamerická komisia pre ľudské práva IACHR na pozvanie vlády uskutočnila v máji pracovnú návštevu Nikaraguy s cieľom sledovať situáciu v oblasti ľudských práv v krajine v súvislosti s udalosťami, ktoré sa odohrávajú od polovice apríla;

D.  keďže IACHR vo svojej predbežnej správe uviedla, že od 18. apríla zaznamenala najmenej 76 zabitých a 868 zranených;

E.  keďže 19. apríla bolo dočasne vyradené vysielanie štyroch spravodajských televíznych kanálov s cieľom zastaviť vysielanie priameho prenosu z demonštrácií; keďže počas protestov boli údajne napadnutí novinári, ktorí o nich informovali;

F.  keďže 27. apríla predseda parlamentu Gustavo Porras ohlásil zriadenie komisie pre pravdu s cieľom vyšetriť, čo sa počas protestov stalo; keďže 6. mája výbor siedmich zákonodarcov – z ktorých päť patrí do strany prezidenta Ortegu – nominoval piatich členov tejto komisie a parlament ich vymenovanie ratifikoval;

G.  keďže 16. mája sa začal národný dialóg, ktorý predpokladá účasť všetkých politických síl, s katolíckou cirkvou v úlohe mediátora; keďže 23. mája sa rokovania dostali do slepej uličky a proces bol na neurčito pozastavený, pretože vláda odmietla s mediátormi diskutovať o ich 40-bodovom programe s plánom postupu k demokratickým voľbám vrátane reformy volebného zákona so skoršími voľbami a zákazom znovuzvolenia prezidenta;

H.  keďže za posledné roky sa stav demokracie a právneho štátu v Nikarague zhoršil, pretože prezident posilnil svoj dosah na parlament a priestor pre súdnictvo, armádu, políciu a médiá a občiansku spoločnosť sa neustále zmenšuje;

I.  keďže neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012 musí byť rozvoj a upevňovanie demokracie, právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad násilnými zrážkami medzi demonštrantmi a bezpečnostnými silami v Nikarague, ktoré za sebou zanechali mnoho zabitých a zranených;

2.  vyjadruje sústrasť rodinám obetí;

3.  zdôrazňuje, že protesty je potrebné uskutočňovať pokojnou formou a že sily verejnej bezpečnosti musia konať s maximálnou zdržanlivosťou;

4.  naliehavo vyzýva vládu, aby začala nezaujaté nezávislé vyšetrovania a stíhanie osôb zapojených do skutkov porušovania ľudských práv počas protestov; je znepokojený tým, že členovia komisie pre pravdu, ktorú nikaragujský parlament nedávno zriadil, majú úzke väzby na vládnucu stranu, čo vážne narušuje akékoľvek zdanie nestrannosti; víta rozhodnutie vlády pozvať IACHR na návštevu krajiny;

5.  vyzýva vládu, aby v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodným právom rešpektovala slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania ako základného prvku demokratickej spoločnosti; ďalej vyzýva orgány, aby rešpektovali slobodu tlače a médií ako základný prvok otvorenej spoločnosti, ako to zaručuje nikaragujská ústava;

6.  víta začatie národného dialógu; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že proces sa už týždeň po začatí rokovaní dostal do patovej situácie; zdôrazňuje svoju podporu inkluzívnemu dialógu o spravodlivosti a demokracii a domnieva sa, že to je jediný spôsob, ako sa vymaniť z krízy; vyzýva vládu, aby sa dialógu zúčastňovala otvorene a zodpovedne a vynaložila všetko úsilie na zabezpečenie jeho úspešného výsledku;

7.  vyjadruje znepokojenie nad neustálym zhoršovaním sa situácie v oblasti ľudských práv v Nikarague; vyzýva vládu, aby v plnej miere rešpektovala demokratické hodnoty vrátane deľby moci; pripomína, že neobmedzená účasť opozície, zbavenie súdnictva účinkov polarizácie, ukončenie beztrestnosti a nezávislá občianska spoločnosť sú v demokracii hlavnými faktormi úspechu;

8.  poukazuje na to, že vzhľadom na dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a štátmi Strednej Ameriky treba Nikaraguu upozorniť na nevyhnutnosť dodržiavať zásady právneho štátu, demokracie a ľudských práv, ako ich obhajuje a presadzuje EÚ; naliehavo vyzýva EÚ, aby situáciu monitorovala a v prípade potreby zvážila prijatie prípadných krokov;

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, členským vládam a parlamentu Nikaraguy.

 

Posledná úprava: 30. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia