Предложение за резолюция - B8-0250/2018Предложение за резолюция
B8-0250/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Никарагуа

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Ернест Уртасун, Бодил Валеро, Игор Шолтес, Жозеп-Мария Терикабрас, Флорент Марсейеси от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2018/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0250/2018
Внесени текстове :
B8-0250/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0250/2018

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа

(2018/2711(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада от мисията, проведена от Междуамериканската комисия по правата на човека от 17 до 21 май 2018 г. в Никарагуа,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини от името на ЕС относно създаването на национален диалог в Никарагуа от 15 май 2018 г.,

–  като взе предвид докладите на Никарагуанския център за правата на човека от 4 май 2018 г. и 17 май 2018 г.,

–  като взе предвид комюникетата от конференцията на епископите на Никарагуа,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Никарагуа,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че вълната от протести, започнали на 18 април 2018 г., беше посрещната от безпрецедентна репресия от страна на въоръжени полицейски сили, включително срещу националната организация по правата на човека и нейни членове;

Б.  като има предвид, че протестиращите нападнаха първоначално планираните реформи в областта на социалната сигурност, които трябваше да включват данък в размер на 5% за пенсионерите и върху пенсиите за инвалидност и голямо увеличение на социалноосигурителните вноски; като има предвид, че протестите прераснаха в отхвърляне на никарагуанския президент Даниел Ортега и съпругата му Росарио Мурийо, считани за диктатори;

В.  като има предвид, че предложената реформа на социалното подпомагане, срещу която бяха насочени основно протестите, вече е оттеглена;

Г.  като има предвид, че другите източници на недоволство и открит конфликт са рязкото увеличаване на ориентираните към износа добивни дейности в секторите на минното дело, захарната тръстика и палмовото масло, както и секторите на говедовъдството, проектът за междуокеански канал, който води до сериозни и необратими щети върху околната среда, и нееднократното потушаване на протестите срещу тези дейности;

Д.  като има предвид, че демонстрациите, започнали през април срещу режима на Ортега и Мурийо, продължават; като има предвид, че случаите на застреляни хора нараснаха на повече от 70, основно (но не всички) младежи, приблизително 900 души са били ранени и за около 60 мъже и жени се твърди, че са изчезнали;

Е.  като има предвид, че закриването на радио и телевизионни станции, отразяващи протестите, и блокирането на медии в интернет са нарушения на основните права, включително правото на информация, и допълнително допринасят за увеличаване на пропастта между властта и населението на Никарагуа; като има предвид, че убийството на репортера Анхел Гаона по време на предаване на живо трябва да бъде напълно изяснено и преследвано по съдебен ред;

Ж.  като има предвид, че беше създадена комисия за частична истина, но дейността ѝ биваше прекратявана многократно;

1.  осъжда несъразмерното използване на полицията и сила срещу протестиращите; настоятелно призовава правителството незабавно да преустанови репресиите, за да се избегнат допълнителни сблъсъци и да се гарантира правото на мирни социални протести;

2.  поднася своите съболезнования на семействата и приятелите на жертвите; осъжда всички смъртни случаи, произволни арести и случаи на изтезания, сплашване и изчезване и призовава за пълно, прозрачно и независимо разследване на тези случаи, с цел отговорните в материално и интелектуално отношение за тези деяния да понесат отговорността си;

3.  за тази цел предлага създаването на независима комисия за истината, включително с участието на международни организации, за да се избегне безнаказаността във всеки един от докладваните случаи;

4.  приветства приемането от страна на правителството на Никарагуа на неотдавнашния доклад на Междуамериканската комисия по правата на човека и очаква, че всички предвидени в него препоръки ще бъдат изпълнени, в това число защитните мерки за четиринадесетте лица, изрично посочени от Междуамериканската комисия по правата на човека;

5.  подчертава необходимостта да се зачита свободата на мнение и изразяване, както и свободата на събранията, и изразява своята солидарност с основателните искания на мирните протестиращи, чиито живот, неприкосновеност и сигурност следва да бъдат гарантирани;

6.  подчертава необходимостта от намиране на договорено решение на кризата, която наскоро избухна в Никарагуа, и следователно призовава за създаването на приобщаващ диалог, който следва да включва, в допълнение към правителството, предприемачите и католическата църква, всички съответни сектори, например студентските и синдикалните организации, организациите на жените, организациите и мрежите за опазване на околната среда, както и защитници на правата на човека;

7.  изразява съжаление по повод прекъсването на посредническите преговори и призовава те да бъдат продължени на по-широка социална основа с цел намиране на устойчиво политическо решение за страната;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Междуамериканската комисия по правата на човека, на Междуамериканския съд по правата на човека, на Организацията на американските държави, на Централноамериканския парламент и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 30 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност