Návrh usnesení - B8-0250/2018Návrh usnesení
B8-0250/2018

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Nikaragui

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE

Postup : 2018/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0250/2018
Předložené texty :
B8-0250/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0250/2018

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nikaragui

(2018/2711(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na zprávu z návštěvy, kterou ve dnech 17. až 21. května 2018 uskutečnila v Nikaragui Meziamerická komise pro lidská práva (IACHR),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie Federicy Mogheriniové ze dne 15. května 2018, učiněné jménem EU, o zahájení celostátního dialogu v Nikaragui,

–  s ohledem na zprávy nikaragujského Střediska pro lidská práva (CENIDH) ze dne 4. května 2018 a 17. května 2018,

–  s ohledem na sdělení Nikaragujské biskupské konference (CEN),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vlny protestů, které začaly dne 18. dubna 2018, se setkaly s nebývalými represemi ze strany ozbrojených policejních sil namířenými i proti národní organizaci pro lidská práva CENIDH a jejím členům;

B.  vzhledem k tomu, že demonstranti protestovali proti původně plánovaným reformám sociálního zabezpečení, které zahrnují zdanění důchodců a invalidních důchodů ve výši 5 % i významné zvýšení příspěvků na sociální zabezpečení; vzhledem k tomu, že tyto protesty se pak rozšířily až k odmítnutí nikaragujského prezidenta Daniela Ortegy a jeho manželky Rosario Murillové, kteří jsou považováni za autokraty;

C.  vzhledem k tomu, že navrhovaná reforma sociálního zabezpečení, jež byla hlavním terčem protestů, byla nyní stažena;

D.  vzhledem k tomu, že k dalším zdrojům nespokojenosti a otevřeného konfliktu patří prudký nárůst na vývoz orientovaných „extraktivistických“ aktivit v odvětví těžby, cukrové třtiny a palmového oleje, jakož i chovu dobytka, dále projekt výstavby mezioceánského průplavu, který vede k přesídlování a způsobuje závažné nevratné škody na životním prostředí, a opakující se potlačování protestů proti těmto činnostem;

E.  vzhledem k tomu, že demonstrace zahájené v dubnu proti režimu Ortega-Murillo pokračují; vzhledem k tomu, že počet obětí střelby se již zvýšil na více než 70, a to zejména (avšak nikoli pouze) mladých lidí, přibližně 900 osob bylo zraněno a kolem 60 mužů a žen údajně zmizelo;

F.  vzhledem k tomu, že vypnutí rozhlasových a televizních stanic pokrývajících protesty a blokování sdělovacích prostředků na internetu je porušením základních práv, včetně práva na informace, a dále přispívá k prohloubení propasti mezi osobami, v jejichž rukou je soustředěna moc, a nikaragujskými obyvateli; vzhledem k tomu, že vražda reportéra Angela Gahony během živého vysílání musí být plně objasněna a trestně stíhána;

G.  vzhledem k tomu, že byla založena vyšetřovací komise, ale její činnost byla při několika příležitostech pozastavena;

1.  odsuzuje nepřiměřené nasazení policejních a vojenských pozemních složek proti demonstrantům; naléhavě vyzývá vládu, aby okamžitě upustila od represí, vyhnula se dalším střetům a zaručila právo na pokojný sociální protest;

2.  vyjadřuje soustrast příbuzným a přátelům obětí; odsuzuje veškeré zabíjení, svévolné zadržování a případy mučení, zastrašování i zmizení osob, a vyzývá k úplnému, transparentnímu a nezávislému vyšetření těchto případů s cílem pohnat osoby, které jsou z věcného a intelektuálního hlediska za tyto činy odpovědné, ke spravedlnosti;

3.  navrhuje, aby byla za tímto účelem zřízena nezávislá vyšetřovací komise, včetně zapojení mezinárodních organizací, aby se zabránilo beztrestnosti v jakémkoli z oznámených případů;

4.  vítá, že nikaragujská vláda přijala nedávnou zprávu Meziamerické komise pro lidská práva, a očekává, že všechna zde obsažená doporučení budou realizována, včetně ochranných opatření pro 14 osob, které Meziamerická komise pro lidská práva konkrétně zmínila;

5.  trvá na tom, že je třeba dodržovat svobodu přesvědčení a projevu, jakož i svobodu shromažďování, a vyjadřuje svou solidaritu s legitimními požadavky pokojných demonstrantů, jejichž život, integrita a bezpečnost by měly být zaručeny;

6.  zdůrazňuje, že je třeba nalézt diplomatické řešení krize, která v Nikaragui v nedávné době vypukla, a vyzývá proto k zahájení inkluzivního dialogu, jenž by měl zahrnovat vedle vlády, podnikatelů a katolické církve všechny příslušné subjekty, jako jsou studentské organizace, odbory, ženské organizace, organizace a uskupení na ochranu životního prostředí a zastánci lidských práv;

7.  vyjadřuje politování nad stávajícím přerušením zprostředkovatelského úsilí a vyzývá k tomu, aby tato jednání pokračovala na širším sociálním základě v zájmu nalezení udržitelného politického řešení v této zemi;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Meziamerické komisi pro lidská práva, Meziamerickému soudu pro lidská práva, Organizaci amerických států, Středoamerickému parlamentu a vládám a parlamentům členských států.

 

 

Poslední aktualizace: 30. května 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí