Πρόταση ψηφίσματος - B8-0250/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0250/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Florent Marcellesi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2018/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0250/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0250/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0250/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

(2018/2711(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξε η αντιπροσωπεία της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Νικαράγουα από τις 17 έως τις 21 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η εκπρόσωπος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου Federica Mogherini, εξ ονόματος της ΕΕ, στις 15 Μαΐου 2018, σχετικά με τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νικαράγουας (CENIDH), της 4ης Μαΐου 2018 και της 17ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα της Διάσκεψης Επισκόπων της Νικαράγουας (CEN),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδραση που επιφυλάχθηκε στο κύμα των διαδηλώσεων που άρχισε στις 18 Απριλίου 2018 ήταν μια άνευ προηγουμένου καταστολή από ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ άλλων και εις βάρος του εθνικού οργανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα (CENIDH) και των μελών του·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρχικός στόχος των διαδηλωτών ήταν οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες προέβλεπαν φόρο 5% στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας και μεγάλη αύξηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και μετατράπηκαν σε εκδηλώσεις κατά του Προέδρου της Νικαράγουας Daniel Ortega και της συζύγου του Rosario Murillo λόγω του θεωρούμενου δεσποτισμού τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προταθείσες μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής ασφάλισης που αποτελούσαν τον κύριο στόχο των διαμαρτυριών έχουν εντωμεταξύ αποσυρθεί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμόσφαιρα δυσαρέσκειας και ανοικτής σύγκρουσης οφείλεται επίσης στην απότομη αύξηση των «εξορυκτικών» δραστηριοτήτων με σκοπό την εξαγωγή του φυσικού πλούτου της χώρας, τόσο στον μεταλλευτικό κλάδο, όσο και στους κλάδους του ζαχαροκάλαμου και του φοινικέλαιου, καθώς και στην κτηνοτροφία, αλλά και στο σχέδιο κατασκευής διώρυγας για τη σύνδεση των δύο ωκεανών, ένα σχέδιο που οδηγεί σε μετεγκαταστάσεις και σε σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη την διαρκή καταστολή των διαμαρτυριών εναντίον των δραστηριοτήτων αυτών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν τον Απρίλιο εναντίον του καθεστώτος Ortega-Murillo συνεχίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των νεκρών (νέων ως επί το πλείστον) έχει ξεπεράσει τους 70, ότι ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 900 περίπου και ότι 60 περίπου άνδρες και γυναίκες έχουν εξαφανιστεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που κάλυψαν τις διαμαρτυρίες και η φραγή μέσων ενημέρωσης στο διαδίκτυο συνιστούν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην ενημέρωση, και αποτελούν ενέργειες που βαθαίνουν ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ κυβερνώντων και λαού στη Νικαράγουα· εκτιμώντας ότι η δολοφονία του Angel Gahona κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως και να οδηγήσει σε δικαστικές διώξεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συστάθηκε εξεταστική επιτροπή αλλά ότι η λειτουργία της έχει ανασταλεί πολλές φορές·

1.  καταδικάζει τη δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον των διαδηλωτών από αστυνομικές μονάδες και από μονάδες καταστολής ταραχών· προτρέπει την κυβέρνηση να δώσει άμεσα τέρμα στην καταστολή, να αποφύγει περαιτέρω συγκρούσεις και να μεριμνήσει για τη διαφύλαξη του δικαιώματος στην ειρηνική κοινωνική διαμαρτυρία·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και φίλους των θυμάτων· καταδικάζει στο σύνολό τους τις δολοφονίες, τις αυθαίρετες συλλήψεις και τα περιστατικά βασανιστηρίων, εκφοβισμού και εξαφανίσεων και ζητεί πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα των περιστατικών προκειμένου να λογοδοτήσουν για τις πράξεις αυτές οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί τους·

3.  προτείνει επ’ αυτού τη συγκρότηση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής, με συμμετοχή διεθνών οργανισμών, προκειμένου να μην υπάρξει ατιμωρησία σε καμία από τις υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας αποδέχθηκε την πρόσφατη έκθεση της IACHR και αναμένει ότι θα υλοποιηθούν όλες της οι συστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων προστασίας για τα 14 άτομα που αναφέρει ρητώς η IACHR·

5.  εμμένει στην ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης, καθώς και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και εκφράζει την αλληλεγγύη του με τα νόμιμα αιτήματα των φιλειρηνικών διαδηλωτών, των οποίων η ζωή, η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια πρέπει να διαφυλάσσονται·

6.  επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να εξευρεθεί μια λύση που θα είναι καρπός διαπραγματεύσεων για την κρίση που έχει ξεσπάσει πρόσφατα στη Νικαράγουα· ζητεί συνεπώς να ξεκινήσει διάλογος χωρίς αποκλεισμούς στον οποίο θα συμμετάσχουν, εκτός της κυβέρνησης, ο επιχειρηματικός κόσμος, η Καθολική Εκκλησία, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως οι φοιτητικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι οργανώσεις γυναικών, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα δίκτυα, καθώς και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την τωρινή διακοπή των διαμεσολαβητικών συνομιλιών και ζητεί να συνεχιστούν αυτές επί ευρύτερης κοινωνικής βάσης προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξεύρεση βιώσιμης πολιτικής λύσης για τη χώρα·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, στο Κεντροαμερικανικό Κοινοβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.