Návrh uznesenia - B8-0250/2018Návrh uznesenia
B8-0250/2018

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Nikarague

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE

Postup : 2018/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0250/2018
Predkladané texty :
B8-0250/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0250/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague

(2018/2711(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu z misie, ktorú vykonala Medziamerická komisia pre ľudské práva IACHR v Nikarague od 17. do 21. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky EÚ Federicy Mogheriniovej z 15. mája 2018 v mene EÚ o začatí národného dialógu v Nikarague,

–  so zreteľom na správy nikaragujského centra pre ľudské práva CENIDH zo 4. mája 2018 a zo 17. mája 2018,

–  so zreteľom na komuniké nikaragujskej konferencie biskupov CEN,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vlna protestov, ktoré sa začali 18. apríla 2018, sa stretla s nebývalými represiami zo strany ozbrojených policajných síl, a to aj voči nikaragujskej organizácii pre ľudské práva CENID a jej členom;

B.  keďže demonštranti sa pôvodne vzopreli proti plánovaným reformám sociálneho zabezpečenia, súčasťou ktorých mala byť 5 % daň zo starobných a invalidných dôchodkov a podstatné zvýšenie príspevkov na sociálne zabezpečenie; keďže tieto protesty sa rozrástli do odmietania nikaragujského prezidenta Daniela Ortegu a jeho manželky Rosario Murillovej, ktorí sú vnímaní ako absolutistickí vládcovia;

C.  keďže navrhovaná reforma sociálneho zabezpečenia ako hlavný terč protestov už bola stiahnutá;

D.  keďže ďalšie pramene nespokojnosti a otvoreného konfliktu tkvejú v prudkom náraste aktivít zameraných na vývoz vyťažených nerastov, cukrovej trstiny a palmového oleja, ako aj na chov hovädzieho dobytka a na projekt výstavby prieplavu medzi Atlantickým a Tichým oceánom, ktorý znamená presídľovanie a povážlivé nezvratné škody na životnom prostredí, a v opakovanom potláčaní demonštrácií proti týmto aktivitám;

E.  keďže prvotné demonštrácie z apríla proti režimu Ortegu a Murillovej pokračujú; keďže daň na životoch už vzrástla na viac ako 70 zastrelených, a to najmä (no nie iba) mladých ľudí, pričom približne 900 osôb bolo zranených a približne 60 mužov a žien údajne zmizlo;

F.  keďže odstavenie rozhlasových a televíznych staníc, ktoré informovali o demonštráciách, a blokovanie internetových médií je porušovaním základných práv vrátane práva na informácie a okrem toho prispieva k prehlbovaniu rozdielov medzi mocnými a ľudom Nikaraguy; keďže zabitie reportéra Angela Gahonu počas živého vysielania musí byť plne objasnené a trestne stíhané;

G.  keďže bola zriadená neúplná komisia pre pravdu, ale pri viacerých príležitostiach bola jej činnosť pozastavená;

1.  odsudzuje neprimerané používanie policajných a protivzbúreneckých oddielov proti demonštrantom; nalieha na vládu, aby okamžite zastavila represiu s cieľom predísť ďalším zrážkam a aby zaručila právo na pokojný sociálny protest;

2.  vyjadruje sústrasť príbuzným a priateľom obetí; odsudzuje všetky straty na životoch, svojvoľné zadržiavanie a prípady mučenia, zastrašovania a zmiznutia osôb a požaduje úplné, transparentné a nezávislé prešetrenie týchto prípadov s cieľom vyvodiť zodpovednosť tých, ktorí sa majú za tieto činy zodpovedať materiálne a intelektuálne;

3.  na tento účel navrhuje zriadiť nezávislú komisiu pre pravdu a tiež zaangažovať medzinárodné organizácie s cieľom zabrániť beztrestnosti v ktoromkoľvek z nahlásených prípadov;

4.  víta prijatie nedávnej správy IACHR zo strany nikaragujskej vlády a očakáva, že všetky jej odporúčania sa zrealizujú vrátane ochranných opatrení pre 14 osôb, ktoré IACHR výslovne uvádza;

5.  trvá na potrebe rešpektovať slobodu presvedčenia a prejavu, ako aj slobodu zhromažďovania a vyjadruje solidaritu s legitímnymi požiadavkami účastníkov pokojných demonštrácií, ktorých život, integrita a bezpečnosť by mali byť zaručené;

6.  zdôrazňuje potrebu nájsť diplomatické riešenie krízy, ktorá v Nikarague nedávno vypukla, a preto vyzýva na začatie inkluzívneho dialógu, do ktorého by sa okrem verejnej správy, podnikateľov a katolíckej cirkvi mali zapojiť všetky relevantné sféry ako napríklad študentské organizácie, odborové zväzy, ženské organizácie, environmentálne organizácie a siete, ako aj obhajcovia ľudských práv;

7.  vyjadruje poľutovanie nad momentálnym prerušením rozhovorov za účasti sprostredkovateľov a žiada ich pokračovanie na širšom spoločenskom základe s cieľom nájsť udržateľné politické riešenie pre krajinu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Medziamerickej komisii pre ľudské práva, Medziamerickému súdu pre ľudské práva, Organizácii amerických štátov, Stredoamerickému parlamentu a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 30. mája 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia